Na 14.ročníku medzinárodnej konferencie „All for Power Conference & Exhibition 2019“ sme sa zúčastnili s príspevkom „Posudzovanie a predlžovanie životnosti strojno-technologických
zariadení v klasickej a v jadrovej energetike“. 
 
Napriek veľkolepému názvu sa prednáška sústredila na ilustráciu prístupu spoločnosti k posudzovaniu stavu a predlžovaniu životnosti zariadení cez konkrétny príklad. 
Prezentácia sa s detailnou podrobnosťou venovala posúdeniu trhlín v tvrdonávaroch klinov veľkorozmerných posúvačov. Prezentovala sa typická metodika posúdenia založená na kombinácii
experimentálneho programu a výpočtových analýz. 
 
Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť a byť súčasťou tejto konferencie.
af04
afp02
AFP