Úspešne sme ukončili výrobu reaktora R-502A, ktorý bude inštalovaný na prevádzke POX v Unipetrole Litvínov počas odstávky 2020. Reaktor slúži ku konverzii syntézneho plynu. Plyn vstupuje do reaktora s teplotou 370ᵒC a vystupuje pri teplote 390ᵒC. Základné údaje reaktora sú: priemer nádoby 3400 mm a výška 7900 mm, hrúbka steny plášťa 50mm, pracovný objem 42,8 m³, celková hmotnosť nádoby je 42900 kg.

Na splnenie bezpečnej prevádzky bol reaktor vyrobený z materiálu 13CrMo4-5 s požiadavkou na zvýšenú čistotu základného materiálu. Splnenie tohto kritéria bolo sledované už pri vstupnej kontrole hutných materiálov, ktoré boli podrobené materiálovej analýze (PMI - positive material identification), ktorú vykonávame vlastným zariadením SPECTRO PORT. Obvodové zvary plášťa nádoby boli zrealizované poloautomatizovaným zváracím zariadením (metóda zvárania 121), ktoré bolo navrhnuté našimi špecialistami na zváranie IWE/EWE. Poslednou fázou výroby bolo tepelné spracovanie v súlade s PWHT diagramom.

Pri realizácii tejto zákazky sme otestovali vlastné výrobné kapacity, technologické procesy a postupy, presnosť výroby pri výrobe hrubostennej nádoby, manipulácie s bremenami vyššej hmotnosti a v neposlednom rade kvalitu v procese poloautomatizovaného zvárania vlastným zváracím zariadením. Výsledkom profesionálneho prístupu našich pracovníkov na všetkých úrovniach realizácie je výrobok – reaktor R-502A, ktorý splnil všetky kvalitatívne nároky zákazníka pri preberacom konaní, za čo patrí vďaka celému realizačnému tímu divízie Výroba.

001

002

003

004