Naše dlhodobé úsilie v oblasti vývoja v chemickom priemysle vyústilo do získania EPC projektu rekonštrukcie výrobne čpavku pre skupinu ORLEN v Českej republike.

Súčasťou projektu je vlastný návrh, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky čpavkového reaktora vlastnej konštrukcie, ktorým sa zvýši účinnosť a prevádzkový komfort

a zníži energetická náročnosť. Ďalším benefitom projektu je zachovanie veľkej časti stávajúcej technológie a minimalizácia vyvolaných investícií.

 

Projekt s plánovaným ukončením v roku 2022 patrí medzi významné míľniky vo vývoji našej spoločnosti a zároveň je významným projektom obnovy výrobní čpavku v skupine ORLEN.

Snímka