Pressure vessel is pre-shaped with linear buckling (bifurcation) analysis, 2nd eigenshape. Deformation is for better illustration showed in right figure with higher ration. Critical external pressure for pre-shaped vessel is 0.32 MPa, instead of 0.90 MPa for ideal geometry vessel.

Video of pressure vessel nonlinear buckling: https://lnkd.in/dBzVUxV

 

 

Service

Mitigation of undesirable vibrations during operation of rotating machines is unthinkable without the detailed assessment of their vibrational characteristics. For tasks solved in this field is characteristic a close cooperation with the manufacturer in the design stage and also numerous modifications of the initial design based on analyses results.

Service

In the field of strength calculations and assessments of high pressure equipment we offer a comprehensive services based on standard procedures and also nonstandard approach in cases where assessment of the equipment is beyond the standards (due to design or application conditions).

References in this field we have gained during solutions for energy and petrochemical industry. We benefit from over 20 years of experience with nonlinear finite element analyses and participation in expertises which require multi-disciplinary cooperation (material science, measurement and test).

Podporili sme Levický hudobný festival mladých talentov darovaním cien pre najlepších. / We supported young talents music festival in Levice by granting of presents for the best.

https://lnkd.in/dZS62SZ

 

 

Modal analysis is first step for assessment of flame arrester seismic resistance. First two eigenmodes, vibration through graphite gasket. Flange joints and flame arrester joints are included detailed FEM gasket model.

Everyday FEM work: https://lnkd.in/dxZ7MfY

 

 

Tradičný jarný zber komunálneho odpadu dňa 9.4.2016 na brehu rieky Hron v okolí obce Starý Tekov sme okrem tradičnej technickej podpory oživili motivačnými šiltovkami I LOVE TEKOV pre každého žiaka základnej školy, ktorý sa zúčastnil tejto aktivity.

Veríme, že tým trošku pomôžeme motivovať deti k lepšiemu vnímaniu osobnej zodpovednosti za svoju krajinu.

We refreshed the traditional municipality waste collection on the bank of the river Hron surroundings of country site Starý Tekov on 9th April 2016 besides traditional technical support by motivating caps I LOVE TEKOV for each basic school pupil who participated on this activity.

We believe this act could a bit motivate children for better perception of personal responsibility for their country.

FEM simulation of Junkers test. Bolt pretenstion force in bolt is loosening due to vibration each cycle.

Preliminary results of bolt force loosening due to transverse vibrations. Look at video: https://lnkd.in/dad95Cm

 

Nehanbime sa zodvihnúť a hodiť do koša pohodené odpadky na verejnom priestranstve. Dáme týmto gestom veľa hlavne mladej generácií, ktorá si osvojí tento návyk. Túto našu iniciatívu sme podporili dodaním kvalitných odpadových nádob pre mesto Levice.

Do not shame to pick up and put the waste on the public places to the trash bins. By doing this gesture we give a lot to young generation whose will master this good habit. We supported this idea by granting of quality trash bins for city Levice.

ROEZ is ready to provide comprehensive services for heat exchangers and condensers. All services under one roof :)

Ako firma pracujúca pre sektor výroby elektrickej energie podporujeme myšlienku, že budúcnosť mobility patrí elektromobilom, preto sme sa rozhodli kúpiť náš prvý služobný elektromobil pre našich zamestnancov a to hneď od lídra tejto myšlienky spoločnosti Tesla. Veríme, že aj takýto maličký krok máličko pomôže dostať skôr výrobu elektrickej energie zo súčasnej krízy.

Hrdo oznamujeme, že naša spoločnosť získala certifikát KTA 1401 pre návrh / plánovanie, výrobu, predaj a servis tlakových systémov a oceľových konštrukcií v Jadrovom priemysle.

- Skúsenosti s výrobou zariadení pre JE
- Skúsenosti s výrobou zariadení pre vodnú energetiku
- Vlastná konštrukčné oddelenie
- Oddelenie pre pevnostné, únavové, seizmické a procesné výpočty 
- Skúsenosti v reverznom inžinieringu