Divízia projektového riadenia je jednou z hlavných divízií spoločnosti zastrešujúca komplexné riadenie investičných projektov. Divízia PPR disponuje skupinou projektových manažérov, ktorí sa podieľajú na riadení náročných projektov. Divízia PPR sa vyvinula vplyvom zvyšujúcej sa technickej náročnosti realizovaných projektov a skvalitnením rozsahu nami ponúkaných služieb zákazníkom.

Pre prevádzkovateľov a investorov sme pripravení priniesť pridanú hodnotu komplexnosti služieb EPC projektu od jedného dodávateľa počnúc analýzou súčasného stavu s odporúčaniami, cez projekt, výrobu, realizáciu až po finálne uvedenie do prevádzky pričom majorita činností je realizovaná vlastnými kapacitami.


Naše výhody ako EPC partnera v jadrovej energetike

 • Skúsený tím projektových manažérov v riadení „fast track“ projektov viazaných na odstávky jadrových blokov
 • Vlastné projekčné kapacity so skúsenosťami v JE
 • Vlastné konštrukčné kapacity so skúsenosťami v JE
 • Vlastné expertné výpočtárske kapacity v oblasti návrhových, kontrolných výpočtov a seizmickej kvalifikácie
 • Zákazková strojárska výroba pre JE podľa individuálnych požiadaviek prevádzkovateľa, požiadaviek jadrovej a technickej bezpečnosti vyplývajúcej z danej národnej legislatívy
 • Skúsenosti v zabezpečovaní zložitých technologických nákupov,
 • Skúsený tím v oblasti montáže, údržby, opráv a revízií strojnotechnologických zariadení tlakových, armatúr, točivých strojov a priemyselnej vzduchotechniky


Projekty na primárnom okruhu:

 • Zabezpečenie tesnosti hermozóny v technologickej časti
 • Zvyšovanie spoľahlivosti havarijných systémov
 • Riešenie tesnosti tlakových systémov
 • Rekonštrukcie systémov chladenia priestorov hermetickej zóny
 • Projekty na zvyšovanie seizmickej odolnosti
 • Projekty rekonštrukcie, modernizácie a výmen dôležitých armatúr a ovládaní
 • Rekonštrukcie filtračných a pracích zariadení


Projekty na sekundárnom okruhu:

 • Projekty na zvyšovanie spoľahlivosti havarijných systémov
 • Projekty modernizácie a rekonštrukcie kondenzátorov
 • Projekty modernizácie a rekonštrukcie tlakových nádob
 • Projekty rekonštrukcie, modernizácie a výmen armatúr
 • Rekonštrukcie filtračných zariadení


Projekty na zvyšovanie bezpečnosti JE po udalostiach na Fukushime

 • Núdzové chladenie primárneho okruhu a sprchových systémov
 • Riadené zaplavenie šachty reaktora
 • Odtlakovanie primárneho okruhu
 • Rušič vákua primárneho okruhu