Divízia projektového riadenia je jednou z hlavných divízií spoločnosti zastrešujúca komplexné riadenie investičných projektov. Divízia PPR disponuje skupinou projektových manažérov, ktorí sa podieľajú na riadení náročných projektov. Divízia PPR sa vyvinula vplyvom zvyšujúcej sa technickej náročnosti realizovaných projektov a skvalitnením rozsahu nami ponúkaných služieb zákazníkom.

Pre prevádzkovateľov a investorov sme pripravení priniesť pridanú hodnotu komplexnosti služieb EPC projektu od jedného dodávateľa počnúc analýzou súčasného stavu s odporúčaniami, cez projekt, výrobu, realizáciu až po finálne uvedenie do prevádzky pričom majorita činností je realizovaná vlastnými kapacitami.

 

Naše výhody ako EPC v Oil & Gas:
 • Skúsený tím projektových manažérov v riadení „fast track“ projektov viazaných na odstávky blokov
 • Vlastné projekčné kapacity so skúsenosťami z veľkých Oil & Gas projektov
 • Vlastné konštruktérske kapacity v oblasti tlakových systémov
 • Vlastné výpočtárske kapacity pre tlakové systémy a konštrukcie vrátanie posudzovania ich bezpečnosti, životnosti, deformácií oblasti creepu, analýzy tesností prírubových spojov, definovanie tlakov pre autofretáž a pod.
 • Zákazková strojárska výroba tlakových zariadení a prefabrikácia vrátane reverzného inžinieringu
 • Skúsenosti v zabezpečovaní zložitých technologických nákupov
 • Skúsený tím v oblasti montáže kompletných strojnotechnologických balíčkov


Projekty v Oil & Gas:

 • Rekonštrukcie filtrácie prevádzkových médií
 • Rekonštrukcie regulácie tlaku a chladenia pary a iných prevádzkových médií
 • Rekonštrukcie tlakových systémov pri zmene prevádzkových režimov a pri zvyšovaní životnosti
 • Zvyšovanie energetickej účinnosti prevádzok