Divízia projektového riadenia je jednou z hlavných divízií spoločnosti zastrešujúca komplexné riadenie investičných projektov. Divízia PPR disponuje skupinou projektových manažérov, ktorí sa podieľajú na riadení náročných projektov. Divízia PPR sa vyvinula vplyvom zvyšujúcej sa technickej náročnosti realizovaných projektov a skvalitnením rozsahu nami ponúkaných služieb zákazníkom.

Pre prevádzkovateľov a investorov sme pripravení priniesť pridanú hodnotu komplexnosti služieb EPC projektu od jedného dodávateľa počnúc analýzou súčasného stavu s odporúčaniami, cez projekt, výrobu, realizáciu až po finálne uvedenie do prevádzky pričom majorita činností je realizovaná vlastnými kapacitami.

 

Naše výhody ako EPC partnera v tepelnej energetike:
 • Skúsený tím projektových manažérov v riadení „fast track“ projektov viazaných na odstávky blokov
 • Vlastné projekčné kapacity so skúsenosťami z veľkých teplárenských projektov
 • Vlastné konštruktérske kapacity v oblasti tlakových systémov
 • Vlastné výpočtárske kapacity pre tlakové a potrubné systémy
 • Zákazková strojárska výroba tlakových zariadení a prefabrikácia potrubí, skúsenosti v kompletizácií kontajnerových modulov
 • Skúsenosti v zabezpečovaní zložitých technologických nákupov
 • Skúsený tím v oblasti montáže kompletnej strojnej časti elektrárne – referencie do 80 MWe
Projekty v tepelnej energetike:
 • Záložné zdroje pary
 • Záložné zdroje elektrickej energie
 • Špičkovacie zdroje
 • Paroplynové zdroje
 • Biomasové zdroje
 • Projekty strojovne „ballance of the plant“