Divízia ROEZ Stress Analyses ponúka výpočtové analýzy namáhania a posúdenia pevnosti strojnotechnologických zariadení. Pôsobia v nej odborníci s dlhodobými skúsenosťami v oblasti pevnostných výpočtov tlakových zariadení/oceľových konštrukcií a výpočtov metódou konečných prvkov. Divízia bola založená v roku 2011.

V oblasti priemyselných aplikácií, ktoré sa čiastočne alebo celkom vymykajú normatívnym postupom ťažíme z viac ako 20 ročných skúseností s mkp analýzami. Našim zákazníkom ponúkame:

  • pevnostné výpočty vysokotlakových zariadení
  • analýzy zariadení pracujúcich v oblasti kryogénnych alebo creepových teplôt
  • posúdenia príčin porušenia, analýzy havarijných scenárov
  • optimalizácie a kooperácia pri vývoji nových zariadení
  • výpočty prúdenia (CFD).
01 Reaktor02 Retorta