Divízia ROEZ Stress Analyses ponúka výpočtové analýzy namáhania a posúdenia pevnosti strojnotechnologických zariadení. Pôsobia v nej odborníci s dlhodobými skúsenosťami v oblasti pevnostných výpočtov tlakových zariadení/oceľových konštrukcií a výpočtov metódou konečných prvkov. Divízia bola založená v roku 2011.

V oblasti navrhovania tlakových zariadení a oceľových konštrukcií ponúkame:

  • pevnostné výpočty tlakových zariadení podľa noriem AD 2000, EN 13445 a ASME Sec.VIII Div.1 špecializovanými programami ako WinShell a PV Elite, resp. vlastnými  postupmi vytvorenými v MathCad.
  • pevnostné výpočty metódou konečných prvkov podľa metodiky DBA (návrh pomocou analýzy), podľa ASME Sec.VIII Div.2 a EN 13445,posúdenie defektov a trhlín, vyhodnotenie ich rýchlosti šírenia a prípustnosti.
  • posúdenia pevnosti oceľových konštrukcií programom Scia Engineer.
  • doplnkové služby ako poradenstvo, predbežné pevnostné výpočty pre cenové ponuky a vytvorenie výkresovej dokumentácie.
123