Divízia ROEZ Stress Analyses ponúka výpočtové analýzy namáhania a posúdenia pevnosti strojnotechnologických zariadení. Pôsobia v nej odborníci s dlhodobými skúsenosťami v oblasti pevnostných výpočtov tlakových zariadení/oceľových konštrukcií a výpočtov metódou konečných prvkov. Divízia bola založená v roku 2011. 

V oblasti prevádzky, údržby a opráv tlakových zariadení a oceľových konštrukcií ponúkame výpočty na základe vzorcov a detailné výpočtové analýzy mkp zamerané na zvýšenie bezpečnosti, predĺženie životnosti, optimalizáciu údržby a minimalizáciu strát z neplánovaných odstávok. Naše služby v tejto oblasti:

  • posúdenie prevádzkyschopnosti tlakových zariadení na základe ich skutkového stavu
  • návrh, posúdenie a optimalizáciu vystuženia konštrukcií pri opravách
  • určenie vplyvu zmeny prevádzkových režimov na bezpečnosť a zvyškovú životnosť
  • zmenu tesniacich uzlov, analýzy podmienok tesnosti prírubových spojov
  • posúdenie defektov a trhlín, vyhodnotenie ich rýchlosti šírenia a prípustnosti.
4567