Divízia ROEZ Stress Analyses ponúka výpočtové analýzy namáhania a posúdenia pevnosti strojnotechnologických zariadení. Pôsobia v nej odborníci s dlhodobými skúsenosťami v oblasti pevnostných výpočtov tlakových zariadení/oceľových konštrukcií a výpočtov metódou konečných prvkov. Divízia bola založená v roku 2011. 

Pre dodávateľov zariadení do jadrových elektrární vver ponúkame vytvorenie preukaznej dokumentácie tlakových zariadení a oceľových konštrukcií.

  • návrhové výpočty
  • kontrolné výpočty
  • seizmické kvalifikácie
8912 13