Štúdie, úvodné a realizačné projekty, výpočty potrubných systémov a oceľových konštrukcií

Divízia ROEZ Inžiniering vďaka profesnému zloženiu tímu a partnerskej základni je schopná poskytnúť komplexné projektové a inžinierske služby od projektovej prípravy, cez všetky fázy projektových a inžinierskych služieb až po uvedenie diela do prevádzky.

Ponúkame zastúpenie klienta v procese získania stanovísk dotknutých úradov. V tejto oblasti ponúkame činnosti:

  • pre zabezpečenie prípravy stavby
  • pre zabezpečenie odsúhlasenie stavieb
  • pre realizáciu stavieb
  • pre ukončenie stavieb a odovzdanie diela zadávateľovi
roez inzinierska cinnost