DODÁVKA A SERVIS VYSOKOTLAKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH ARMATÚR

Zaoberá sa dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracuje so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

 

Dodávky armatúr pre potreby vodnej energetiky

  • Hlavné uzávery prívodného potrubia
  • Spätné armatúry pre ochranu turbíny
  • Regulačné armatúry prietoku turbíny
  • Rozprašovacie ventily
  • Regulačné ventily bypasu
  • Hydraulické systémy a príslušenstvo
07_vodna_107_vodna_2