DODÁVKA A SERVIS VYSOKOTLAKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH ARMATÚR

Zaoberá sa dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracuje so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

Bypasovú stanicu turbíny možno právom označiť za najkomplikovanejší kombinovaný ventil, ktorý v sebe musí skĺbiť maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť, t.j. schopnosť okamžitého nábehu zo studeného stavu, plynulú variabilnú reguláciu, rýchlosť a bezpečnosť otvorenia akčného člena, schopnosť opakovaných nábehov, vysokú triedu tesnosti v uzatvorenom stave, schopnosť okamžitej redukcie tlaku a teploty pary o kritických parametroch na nízke parametre pre kondenzátor. Hovoríme o aplikácií kde neexistuje kompromis. ROEZ je dodávateľom najvyspelejších bypasových staníc typu DSCV na globálnom trhu s množstvom úspešných inštalácií a spokojných zákazníkov.

Benefity:

 • Tlaková trieda od ANSI 150 – 4500, delená konštrukcia
 • Ľubovoľný typ pripojenia
 • Bez požiadavky na zdroj vysokotlakej chladiacej vody
 • Dostatočná kapacita pre veľké objemy chladiaceho média
 • Vysoký regulovateľný rozsah chladenia
 • Trieda tesnosti ANSI/FCI 70-2 CLASS V
 • Viacstupňové klietkové alebo multilabirintné klietky pre kontrolu hlučnosti
 • Splnenie všetkých materiálových požiadaviek
 • Deliaca rovina príruba, tlakotes
 • Rýchlo vymeniteľné vostavby bez zváraných súčastí
 • Chladiaca voda je atomizovaná vysokotlakou vstupnou P1
 • Extrémne jemná atomizácia na veľkej ploche
 • Rapídne odovzdanie tepla
 • Rýchle odparovanie
 • Chladiaca voda je predhriata vysokou teplotou vstupnej pary T1
 • Chladiaca voda neprichádza do styku s difúzorom
 • Bez požiadavky na ochrannú košieľku vo výstupnej sekcii
 • Atomizačná para je k dispozícii ihneď pri otváraní bypasu DSCV
 • Súčasťou dodávky je tzv. dump tube, ako posledný redukčný stupeň do kondenzátora
04_bypasove04_bypasove04_bypasove04_bypasove04_bypasove04_bypasove04_bypasove04 bypasove 7