DODÁVKA A SERVIS VYSOKOTLAKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH ARMATÚR

Zaoberá sa dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracuje so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

Najkomplexnejší sortiment na trhu počnúc jednoduchou vstrekovou dýzou s rozsahom chladenia 2 : 1, cez variabilné trysky po protitlaké a parné rozprašovanie s rozsahom 100 : 1. Aplikácia je širokospektrálna všade tam, kde je potrebné dosiahnuť konštantné alebo variabilné chladenie pary s vysokou spoľahlivosťou a dlhou životnosťou s prevenciou termodynamických šokov.

Benefity:

  • Ľubovoľná svetlosť
  • Tlaková trieda štandardne do PN720 resp. individuálne riešenia
  • Splnenie všetkých materiálových požiadaviek
01 reg armatury 101 reg armatury 201 reg armatury 301 reg armatury 4