DODÁVKA A SERVIS VYSOKOTLAKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH ARMATÚR

Zaoberá sa dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracuje so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

 

Sú ekonomickým a kompaktným riešením všade tam, kde je potrebné redukovať tlak a zároveň teplotu energetickej pary.

Benefity

  • Ľubovoľný typ pripojenia
  • Vysoké kapacity chladiacej vody pre požiadavky vysokokapacitného chladenia
  • Bez požiadavky na zdroj vysokotlakej chladiacej vody
  • Cenovo prístupné riešenie
  • Vysoký regulovateľný rozsah chladenia
  • Trieda tesnosti ANSI/FCI 70-2 CLASS V
  • Ponuka vostavieb kontrolujúcich hluk od jednostupňovej až po multilabirintnú
  • Tlaková trieda ANSI 150 – 2500 prípadne vyššia v závislosti od aplikácie; delená konštrukcia na VT a NT časť
03_chladiace_ventily_103_chladiace_ventily_2