DODÁVKA A SERVIS VYSOKOTLAKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH ARMATÚR

Zaoberá sa dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracuje so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

Disponujeme lokálnymi obchodnými i servisnými zastúpeniami výrobcov VELAN, ADAMS, SPX Copes Vulcan, SPX Plenty a AUMA s podporou OEM náhradných dielov vyrobených podľa pôvodných špecifikácii, zaisťujúcou vhodnú selekciu materiálov, tvarov i tolerancií, ako i výmenu priamo na stavbe bez potreby zasielania kompletného zariadenia výrobcovi.
Zabezpečíme, že dodané diely vyhovejú alebo aj prekonajú pôvodnú originálnu špecifikáciu.

Vyššie uvedení výrobcovia z dôvodov rýchlej odozvy udržujú inventár štandardne vymeniteľných častí.

V prípade potreby realizujeme i zákazkovú výrobu individuálnych ND.

11_nahradne_111_nahradne_2