DODÁVKA A SERVIS VYSOKOTLAKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH ARMATÚR

Zaoberá sa dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracuje so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

 

Kompletný rozsah regulačných ventilov, zariadení na úpravu pary – chladičov, trysiek, vstrekov, kombinovaných redukčno-chladiacich staníc, bypasových ventilov parných turbín v celom rozsahu tlakov, teplôt priemerov od nízkotlakých až po superkritické aplikácie.

Výnimočným zariadením v rámci výbavy regulačných ventilov a staníc je multilabirintná klietka s pracovným názvom RAVEN (REDUCE AND ATTENUATE THE EFFECTS OF VELOCITY, EROSION AND NOISE). Jeho podstatou je zabezpečenie 100% prevencie voči následkom veľkých tlakových spádov a rýchlostí ako kavitácia, erózia hlučnosť a vibrácie. Našou filozofiou je dodanie regulačného ventilu konštruovaného pre požadovanú životnosť prevádzky, nielen vytrvanie počas nevyhnutnej záručnej doby, čo nás odlišuje od konkurencie.


Základné benefity:

  • Ľubovoľná svetlosť, štandardné typové rady po DN600
  • Tlaková trieda štandardne po PN720 resp. pre superkritické aplikácie na základe individuálnych požiadaviek
  • Individuálne navrhované vostavby pokrývajúce všetky prevádzkové stavy
  • Ľubovoľný typ pripojenia
  • Splnenie všetkých materiálových požiadaviek
  • Rýchlo demontovateľné vostavby a deliace roviny bez zváraných častí.
  • Nekonečné množstvo stupňov redukcie tlaku
  • Multipočetné vstupy a výstupy cez vostavbu
  • Individuálny návrh reflektujúci potreby zákazníka
01 reg armatury 101 reg armatury 201 reg armatury 301 reg armatury 401 reg armatury 501 reg armatury 601 reg armatury 7