DODÁVKA A SERVIS VYSOKOTLAKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH ARMATÚR

Zaoberá sa dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracuje so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

 

Dodávky armatúr pre potreby jadrovej energetiky


Primárny okruh

  • Hraničné uzávery v rámci primárneho okruhu a hraničné uzávery na hranici hermozóny
  • Uzávery pre opatrenia v rámci nadprojektových havárií ako rušič vákua, uzávery pre odtlakovanie primárneho okruhu, zaplavenie šachty reaktora
  • Regulačné ventily pre primárny okruh
  • Klapky barbotážnych veží

Sekundárny okruh

  • Hlavné rýchločinné uzávery na hlavných parovodoch
  • Prepúšťacie stanice do kondenzátorov resp. tzv. bypasové stanice turbíny
  • Prepúšťacie stanice do atmosféry
  • Rýchločinné uzávery technickej vody dôležitej
  • Napájacie hlavy parogenerátorov
  • Regulačné ventily a úprava pary na sekundárnom okruhu
01 reg armatury 101 reg armatury 201 reg armatury 301 reg armatury 401 reg armatury 501 reg armatury 6