VÝROBA A MONTÁŽ TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ŠPECIÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ

Všetky výrobné, montážne a servisné aktivity spoločnosti. Divízia Výroba ponúka komplexné riešenia výrobných zákaziek v rozsahu - návrh, výrobná dokumentácia, výroba, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis.

Divízia je umiestnená vo modernom výrobnom závode, disponuje skúseným tímom technických pracovníkov a výrobnou základňou odborného personálu. Jednotlivé technologické procesy sú optimalizované s cieľom dosiahnuť minimálne doby realizácie s dodržaním nadštandardnej kvality.

Všetky procesy sú vykonávané v štandardoch noriem ISO 9OO1:2OO8, ISO 14OO1:2OO4, OHSAS 18OO1:2OO7, v súlade s ktorými je spoločnosť ROEZ certifikovaná. Príprava a výkon zvárania sú procesované podľa EN ISO 3834. Dlhodobé skúsenosti s výrobou zariadení pre JE aj pre vodnú energetiku. Vlastné konštrukčné oddelenie a tiež oddelenia pre pevnostné, únavové, seizmické a procesné výpočty. Skúsenosti v reverznom inžinieringu.  

Tlaková nádoba stojatá  icons small gasoilicons small nuclearicons small thermal

Dodávané tlakové nádoby sú zváranej konštrukcie. Plášť nádoby je tvorený zo zakružovaných plechov na vrchnej a spodnej strane ukončený klenutými dnami (napr. DIN 28 013). Podpery pre osadenie nádoby môžu byť v alternatívnych prevedeniach v počte 3 podpery (nohy), 4 podpery, valcový stojan s kotviacou prírubou (kaplnka), pätky umiestnené po obvode plášťa.

Napojenie na médiové rozvody je riešené prostredníctvom hrdiel. Hrdlá môžu mať nasledovné ukončenie – príprava pre napojenie na potrubie: hrdlo s prírubou, hrdlo s vonkajším / vnútorným závitom, hrdlo s úkosom pre zvar. Pre zabezpečenie kontrol vnútorného priestoru je možné vybaviť nádobu vstupným vlezom.

Materiálové prevedenie nádoby môže byť uhlíková oceľ, antikorová oceľ. Povrchová úprava pre uhlíkové materiály sa volí podľa náročnosti vonkajšieho prostredia a podľa pracovného média v nádrži. Medzi štandardné povrchové úpravy patria náterové systémy polyuretánové, epoxidové, syntetické. Pre agresívne médiá je možné vnútro nádoby pogumovať. Antikorózne materiály sú morené a pasivované. Iné požiadavky na povrchovú úpravu je potrebné konzultovať z našimi pracovníkmi.
Nádoby je možné dodať na požiadanie aj ako seizmicky odolné. Návrh a deklarovanie seizmickej odolnosti vykonávame prednostne výpočtovou metódou. Kvalifikácia fyzickou skúškou je možná po konzultácii s našimi pracovníkmi.


Pracovné parametre:
tlak: 0,6 MPa až 10 MPa
teplota: max. 250oC
* vyššie parametre na požiadanie

Tlaková nádoba ležatáicons small gasoilicons small nuclearicons small thermal

Dodávané tlakové nádoby sú zváranej konštrukcie. Plášť nádoby je tvorený zo zakružovaných plechov na koncoch ukončený klenutými dnami (napr. DIN 28 013). Podpery pre osadenie nádoby sú v štandardnom prevedení konštruované ako dve sedlové podpery, symetricky uložené na plášti nádoby.
Napojenie na médiové rozvody je riešené prostredníctvom hrdiel. Hrdlá môžu mať nasledovné ukončenie – príprava pre napojenie na potrubie: hrdlo s prírubou, hrdlo s vonkajším / vnútorným závitom, hrdlo s úkosom pre zvar. Pre zabezpečenie kontrol vnútorného priestoru je možné vybaviť nádobu vstupným vlezom.

Materiálové prevedenie nádoby môže byť uhlíková oceľ, antikorová oceľ. Povrchová úprava pre uhlíkové materiály sa volí podľa náročnosti vonkajšieho prostredia a podľa pracovného média v nádrži. Medzi štandardné povrchové úpravy patria náterové systémy polyuretánové, epoxidové, syntetické. Pre agresívne médiá je možné vnútro nádoby pogumovať. Antikorózne materiály sú morené a pasivované. Iné požiadavky na povrchovú úpravu je potrebné konzultovať z našimi pracovníkmi.
Nádoby je možné dodať na požiadanie aj ako seizmicky odolné. Návrh a deklarovanie seizmickej odolnosti vykonávame prednostne výpočtovou metódou. Kvalifikácia fyzickou skúškou je možná po konzultácii s našimi pracovníkmi.

Pracovné parametre:
tlak: 0,6 MPa až 10 MPa
teplota: max. 250oC
* vyššie parametre na požiadanie