Názov oprávnenia/certifikátu Rozsah Dátum platnosti certifikátu
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke. Technické zariadenia tlakové skupina A a technické zariadenia tlakové skupiny B Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba; montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. Technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Triedy objektov A a B.  
Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových. N/A  Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových. Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25 Neobmedzená
Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových. Technické zariadenia tlakové skupina A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25 Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení plynových. Oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky a rekonštrukcia. Médium: zemný plyn, propán bután, acetylén, kyslík, vodík, dusík, oxid uhličitý Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž d funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25 Neobmedzená
SHE-Management System Certificate SCCP Návrh a vývoj, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky, údržba, modernizácia a oprava zariadení v petrochémií 10.04.2024
ISO 9001:2015 Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb 11.10.2023
ISO 45001:2018 Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb 11.10.2023
ISO 14001:2015 Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb 11.10.2023


Zároveň je naša spoločnosť v pravidelných intervaloch preverovaná našimi hlavnými zákazníkmi. Výstupom sú správy z auditov a často špecifické zákaznícke oprávnenia.

Detailné informácie si môžete stiahnuť na uvedenom odkaze:

Certifikáty ROEZ