Sme si vedomí prínosu každého zamestnanca a snažíme sa mu dať priestor pre svoju sebarealizáciu. Spolupracujeme naprieč celou firemnou štruktúrou, odovzdávame si skúsenosti navzájom. Samozrejmosťou sú odborné kurzy a školenia plne hradené zamestnávateľom. Sme flexibilný a dynamický tím, ktorý zvláda zmenu a snaží sa byť vždy o krok vpred oproti ostatným na trhu. Sú s tým spojené zvýšené nároky na ľudí, avšak pozitívnou výhodou je neustrnutie v stereotype. Umožňujeme zamestnancom kariérny postup bez ohľadu na dĺžku praxe, dosiahnutého vzdelania, záleží len a len na schopnostiach a ochote vziať na seba zodpovednosť za vedenie projektu a riadenie ľudí.
Svoje poďakovanie zamestnancom vyjadrujeme okrem platov a odmien zverením služobných automobilov do osobného užívania, poskytnutím služobných telefónov a motivačným programom ako:

  • príspevky na stravovanie
  • príspevky pri narodení dieťaťa
  • príspevky pri významných životných udalostiach
  • príspevky pri odchode do dôchodku
  • príspevky pre kultúrne podujatia
  • finančné pôžičky na preklenutie ťažšej súkromnej situácie
  • stretávame sa usporadúvame každoročne spoločenské akcie

 

Prejdite na všetky naše pracovné ponuky na portáli profesia.sk.