Kľúč EPC
Popis 7742 Náhrada ručních armatur zimních ochran CHV za elektroarmatury
Začiatok 2020
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Temelín
Kľúč EPC
Popis M29C – Piping and Electrical Installation Works for FM200 System (Firefighting of Unit 4)
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč PC
Popis Resolution of Findings on Diesel generator station (DGS) Unit 3 during Commissioning/Technical operation
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EC
Popis Generators installation and testing - EDGS Unit 4 Inštalácia a skúšky 3 generátorov záložnej dieselgenerátorovej stanice bloku 4
Začiatok 2020
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis PPR_Modifikácia dýz merania prietoku NV za VTO
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO12
Kľúč EP
Popis M67A Dodávka posúvačov SS
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EP
Popis Vlnovcové ventily KIP_EBO
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ PPA ENERGO s.r.o.
Kľúč EP
Popis Drum for Project 19PBCH
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Borsodchem Zrt.
Kľúč PC
Popis Obnova zařízení adsorpce
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ SPOLANA s.r.o.
Kľúč EP
Popis Reaktor_R101_Duslo externí výroba
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Oprava trubkového prostoru výměníku W260.
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ DEZA, a.s.
Kľúč E
Popis OSBL Vonkajšie rozvody LPR prúdov
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EPC
Popis Instalace filtrů chladící vody pro vzduchové kompresory
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ SPOLANA s.r.o.
Kľúč EP
Popis VYR_Nerezová nádrž KTP
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ KTP Group, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka filtrov F3451 a F3461 - VE Dobšiná
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EPC
Popis Náhrada reaktoru R-201 na výrobně čpavku
Začiatok 2020
Koniec 2023
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Tesniace súpravy pneumatických valcov RČA VELAN
Začiatok 2021
Koniec 2021
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis Modernizace balící linky
Začiatok 2021
Koniec 2022
Konečný užívateľ SPOLANA s.r.o.
Kľúč EPC
Popis 7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii a 8316 Rekonstrukce potrubní trasy od KO k HPV
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis 7419 - Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ - x.x4.7.142.1
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis 7442 – Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Šášovské Podhradie, Hala DC1
Začiatok 2021
Koniec trvá
Konečný užívateľ Prologis Slovak Republic Management (TAM Properties ZH a.s.)
Kľúč C
Popis Kabelážne činnosti - Revízni technici _ časť 3
Začiatok 2021
Koniec 2023
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč C
Popis Kabelážne činnosti - Revízni technici _ časť 4
Začiatok 2021
Koniec trvá
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EPC
Popis E725-Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB
Začiatok 2021
Koniec 2023
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis G840 - DODATEČNÁ OPATŘENÍ PRO ZVLÁDÁNÍ TH – ZAPLAVENÍ AZ V TNR A DLOUHODOBÝ ODVOD TEPLA Z KONTEJNMENTU
Začiatok 2022
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč S
Popis Zmluva o poskytovaní integrovaných služieb správy objektu - Senec
Začiatok 2022
Koniec trvá
Konečný užívateľ Prologis Slovak Republic Management
Kľúč EPC
Popis LD17007_OPTIMALIZACE PRAČEK BENZÍNU_I.A II. ETAPA_EPC
Začiatok 2021
Koniec 2023
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Chemický závod na výrobu „Rhamnolipidov“
Začiatok 2022
Koniec 2023
Konečný užívateľ Evonik Fermas s.r.o.
Kľúč EPC
Popis F114 - VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV
Začiatok 2023
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis 9543 - 2TJ21S05 - NÁHRADA RČA VELAN B13
Začiatok 2023
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 1 VE Trenčín
Začiatok 2023
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč S
Popis Zmluva o poskytovaní integrovaných služieb správy objektu - Senec
Začiatok 2023
Koniec trvá
Konečný užívateľ Prologis Slovak Republic Management
Kľúč C
Popis R19EJ2X1
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Kľúč EP
Popis Nádoba přefukovací M-242
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Svazek chladiče odluhu E102B
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Obnova kondenzátoru polymeračních reaktoru
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ SPOLANA s.r.o.
Kľúč R
Popis M63 Servisné činnosti
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč C
Popis Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici – 1.ČASŤ
Začiatok 2018
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč PC
Popis Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec
Začiatok 2018
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč S
Popis Technical, quality support for Mechanical Completion works in Conventional Island Unit 4
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč R
Popis Early engineering works
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč E
Popis Fast track engineering activities EDGS U4
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč PC
Popis Modification of piping and installation of three solenoid valves
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč A
Popis Analýza trhlín
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis Obnovenie projektovej spoľahlivosti sprchových chladičov bezpečnostných systémov
Začiatok 2019
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC1
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic I s.r.o., Cez panské 4006/5, Nitra 949 01
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC2
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic II s.r.o., Cez panské 4007/7, Nitra 949 01
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC3
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic III s.r.o., Dialničná cesta 24, Senec 90301
Kľúč EP
Popis Rúrkový zväzok pre ohrievač oleja
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč E
Popis Supply of the overall Detail Design in form of 3D model for EDGS U4
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EP
Popis 8266 - Rekonstrukce klínů RČA VELAN - nové kliny VELAN
Začiatok =[1]!'!JADROVÁ ENERGETIKA!R91C6:R91C7'
Koniec #REF!
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč S
Popis Odborná pomoc pri riadení a zabezpečení kvality
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ CHEMCOMEX Praha, a.s. - org. zložka Slovensko
Kľúč E
Popis As Built
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč A
Popis 7635 -Odvŕtanie svorníkov RČA Velan DN450 a DN500
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis IPR EBO B19117 Výmena klapkového uzáveru 15.0.104.4
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Modifikácia odlučovačov vlhkosti pred TG na 2. bloku Atómových elektrární Mochovce
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPC
Popis LR17084_Expediční čerpadlo kapalné síry 4310-P01/2
Začiatok 2018
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Výměna elektroventilů na vstupech reaktorů KO 15
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Nové čerpadlá suroviny P-001 ABR, P-010 ABR a P-252 AB na POX
Začiatok 2018
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Zväzok trubkový 2515-RB01
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Zväzok 3411-E032
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EC
Popis Nová ropná nádrž_blendovacia stanica
Začiatok 2018
Koniec 2020
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč E
Popis AAG - New Pipeline to Flare
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Nové výmenníky E-501A a E-502A
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Zväzok výmenníka U 1393-E10
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Construction of New Energy Centre for Spolana a.s
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ SPOLANA,a.s.
Kľúč EPC
Popis Výměna klapky na vstupu do R-101 na ČP
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Plášte filtra F10 - 2ks
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Nový reaktor R502A na POX
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč
Popis Oxychloračný reaktor R 304 - Výroba a dodávka
Začiatok
Koniec
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis LR17026- OHC el.motorem ovládané ventily
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Výroba a dodávka 2ks výtokových hradidlových tabúľ pre TG1 na VE Nové Mesto nad Váhom
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EOC
Popis Bežná oprava 2ks vtokových zariadení TG2 VE Trenčín
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EPC
Popis Výmena parného čerpadla RP- HS Kolín
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ PARAMO, a.s
Kľúč EP
Popis Obnova trubkového svazku s trubkovnicí v chladiči E4.2C
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Odlučovač páry FA-134
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Předehrívač technologické páry EA-129
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Náhrada reaktoru R-201 na výrobně čpavku
Začiatok 2020
Koniec 2023
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Aparáty k výmenníku 4310-E01/E02
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
Kľúč EPC
Popis Výroba a oprava vzduchových chladičov 2513-A02/1,2 a 2514-A02/1,2,3,4,5
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč E
Popis Nový reaktor R-201 na výrobně čpavku
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EP
Popis Alternatívne spracovanie kyslých čpavkových plynov technológiou SWAATS
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Kľúč PC
Popis Renovácia – zväzok kondenzátora H115
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ SPOLANA,a.s.
Kľúč E
Popis Rámcová zmluva na vykonávanie proj. prác a inž. činností pre invest. projekty
Začiatok 2017
Koniec prebieha
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis TA2018 Aparáty bloky 3,4,6,7
Začiatok 2017
Koniec prebieha
Konečný užívateľ Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10118 – Nová prepojovacia potrubná trasa na plnenie bazénu skladovania vyhoreného paliva a šachta č. 1
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
Kľúč A
Popis Zhodnotenie stávajúceho stavu RČA VELAN a návrh spôsobu opravy - EDU SKN 150006
Začiatok 2015
Koniec 2015
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč P
Popis Výroba diaľkových ovládaní EMO34 SKN 15009Remote controls manufacture
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis IPR EMO20400 Seizmi. prehodnotenie pre SO 803/1-01 Ventilačný komín I.HVB a SO 804/1-01 Vzduchovod SKN 16003
Začiatok 2016
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EOC
Popis ČEZ-Repasia RČA Velan DN450 a DN500 Elektráreň Dukovany SKN16 004
Začiatok 2016
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis NZCH - Nová prepojovacia trasa 8JNR10
Začiatok 2016
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis 6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01
Začiatok 2017
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč PC
Popis Strojné projekty v EBO
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Projekt MO34 – Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže a technická inšpekcia SKN 17003
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10096/8 –Modifikácia elektrických armatúr sekundárneho okruhu II. etapa
Začiatok 2015
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO EBO
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. EBO
Kľúč EPC
Popis Modifikácia chladičov sprchových systémov
Začiatok 2017
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Completion of Emergency Diesel Generator System Unit 3 and Common as an integrator in the Mochovce 34 Nuclear Power Plant SKN 17009
Začiatok 2017
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč C
Popis Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici – 1.ČASŤ
Začiatok 2018
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč PC
Popis Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec
Začiatok 2018
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Optimalizácia výroby tlakového vzduchu
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ SPOLANA, a.s.
Kľúč EP
Popis Nové výmenníky E501B, E502B
Začiatok 2017
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Ohrievač zbytku C5 EA711
Začiatok 2018
Koniec 2018
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Výroba 1ks trubkového zväzku 2511-E03
Začiatok 2018
Koniec 2018
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis AVD6 – výmena C3 kolóny
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC1
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic I s.r.o., Cez panské 4006/5, Nitra 949 01
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC2
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic II s.r.o., Cez panské 4007/7, Nitra 949 01
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC3
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic III s.r.o., Dialničná cesta 24, Senec 90301
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Šášovské podhradie, Hala DC1
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Prologis
Kľúč S
Popis Upratovacie a čistiace práce pre EMO
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne,a.s.
Kľúč S
Popis Upratovanie v areáli dostavby MO34
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne,a.s.
Kľúč S
Popis Priemyselné čistenie výrobných hál
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Camfil s.r.o.
Kľúč S
Popis Upratovanie v areáli dostavby MO34
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne,a.s.
Kľúč S
Popis Upratovanie v areáli dostavby MO34
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne,a.s.
Kľúč S
Popis Zimná a letná údržba komunikácií v objektoch elektrární Nováky a vodných elektrární
Začiatok 2017
Koniec trvá
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 2 VE Nosice
Začiatok 2015
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka 2 ks výtokových tabúľ Kostolná, Dubnica
Začiatok 2015
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EPC
Popis Náhrada výmenníka EA -710
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EP
Popis Trubkový svazek dochlazovače nitrózních plynů E5281
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Lovochemie, a.s. Lovosice
Kľúč EP
Popis 2411-H02/2,3 Generátor HHP-GEN 2 ks
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Česká Rafinérska a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba 4ks vtokových hradidiel Horná Streda
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba nového zväzku 2320-E20
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Česká Rafinérska a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba nového zväzku 1393-E10
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Česká Rafinérska a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba nového zväzku 1392-E19 - 2 ks
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Česká Rafinérska a.s.
Kľúč EPC
Popis Náhrada ručních ventilů elektroventily na výrobně čpavku
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EPC
Popis Výměna ventilů na turbocirkulátorech S 101-C a MC151 na výrobně čpavku
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EPC
Popis Výměna ventilů na turbocirkulátorech S 101-A,B na výrobně čpavku
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EPC
Popis Obnova výměníku E3.4 a
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ SPOLANA a.s.
Kľúč EP
Popis Chladič vzduchový 2301-W17/1
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10269 – Výmena absorbčnej chladiacej jednotky YORK pre Slovenské elektrárne
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Rúrkový zväzok výmenníka 2421-W01
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
Kľúč EP
Popis Zväzok 2418-E02
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
Kľúč EPC
Popis Oprava hydraul. systému a ovládania - Kosihy, Šahy, Sokolec
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč EOC
Popis Repasia 2 ks hydrovalcov pre plavebné komory stupňa Gabčíkovo
Začiatok 2014
Koniec 2014
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč PC
Popis Výroba a dodávka 2ks výtokových hradidlových tabúľ pre TG1 VE Horná Streda a Kostolná
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EP
Popis Oprava 2ks kanálových posúvačov odberu chladiacej vody z výtokov VE Lipovec – BO TG2“
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč PC
Popis Slepčany, VN Slepčany – oprava uzáverov
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč E
Popis Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Sučany,
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EPC
Popis SVD G N Gabčíkovo- plavebné komory -prekládka hydraulických potrubí v strojovni
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane demontážnych prác pri sanácií azbestov
Začiatok 2006
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč S
Popis Upratovacie a čistiace práce administratívnych priestorov
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Doplnkové upratovacie a čistiace práce vykonávané horolezeckou technikou
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Hilton Košice
Kľúč S
Popis Upratovacie a čistiace práce
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Alcan Slovensko
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ LEAF Slovakia
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Výškové práce
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Alcan Slovensko
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch, údržby vonkajších zelených a spevnených pôch
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ LEAF Slovakia
Kľúč S
Popis Výkon komplexnej zimnej a letnej starostlivosti o zelené plochy a prístupové komunikácie, priemyselná zóna
Začiatok 2009
Koniec 2011
Konečný užívateľ Mesto Levice
Kľúč OC
Popis Demontáž, montáž, opravy a revízie armatúr a kompenzátorov MSA
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ _
Kľúč EPC
Popis Výstavba výrobnej haly ROEZ
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
Kľúč S
Popis Údržba elektrických zariadení pre EMO
Začiatok 2014
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických všetkých doplnkových zariadení -sídlo spoločnosti a výrobný závod ROEZ, s.r.o.
Začiatok 2014
Koniec priebežne
Konečný užívateľ ROEZ, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Rúrkový zväzok pre VJ EJ 2
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Rúrkový zväzok pre VJ reforming 5
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EPC
Popis Plne automatická mechanická filtračná stanica pre okruh chladiacich vôd Etylénovej jednotky
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Vzduchový výmenník z rebrovaných rúr
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Filtračné jednotky pre projekt ECOVISION
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Chladiace stanice VO-II / Etylénové pece
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Hlavné uzávery (Process effluent valves) / Etylénové pece
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Rúrkový výmenník V551 pre VJ CCR5
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EC
Popis Rekonštrukcia etylénovej jednotky časť PSA - OSBL
Začiatok 2013
Koniec 2015
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EPC
Popis Nová filtračná stanica pyrolýzneho benzínu na EJ
Začiatok 2015
Koniec 2016
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Výmena vybraných elektroventilov na PS 100-ČP-TA 2016
Začiatok 2015
Koniec 2016
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Zvýšenie kapacity filtračnej jednotky v BGHT7
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč OC
Popis Generálna oprava klapkových uzáverov TG1 a TG2 PVE Ružín vrátane výmeny potrubia chladiacej vody DN400 v strojovni klapiek
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava hydraulických pohonov regulačných uzáverov vtokov a výtokov na plavebných komorách stupňa Gabčíkovo
Začiatok 2011
Koniec 2011
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč EP
Popis Rekonštrukcia ovládania plavebných komôr a vybudovanie strojovní hydraulických staníc na plavebných komorách SVD G-N, stupeň Gabčíkovo
Začiatok 2011
Koniec 2015
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč EPC
Popis Výroba hydraulických pohonov pre ovládanie stredovej hati stupňa Čuňovo
Začiatok 2011
Koniec 2011
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč EPC
Popis Výroba a montáž 4 ks dvojplášťových nádrží na skladovanie hydraulického oleja, á 5 m3, vrátane elektrovýstroja a identifikácie priesakov- pre hydrotechnické zariadenie Gabčíkovo - vtok/výtok
Začiatok 2011
Koniec 2014
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 3 Nosice
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč PC
Popis Oprava uzáverov VS Veľké Kozmálovce
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 3 Nosice / Oprava 2 ks piestnic servomotorov rýchlouzáverov TG 3 Nosice
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč E
Popis Štúdia - Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Krpeľany, Sučany, Lipovec
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč PC
Popis Oprava uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (ŠŠ2)
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč PC
Popis Oprava uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (ŠŠ4)
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka 2 ks výtokových tabúľ Kostolná, Dubnica
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč PC
Popis Automatizácia uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (N. Rudno)
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč OC
Popis Hať Bošany MVE repasácia turbíny
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč EPC
Popis VS Veľké Kozmálovce oprava ohrevu I.hať. poľa
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč C
Popis Kompresorová stanica pre tranzitný plynovod Bojanovice
Začiatok 2004
Koniec 2005
Konečný užívateľ Moravské naftové doly, a.s., ČR
Kľúč EP
Popis Regulácia
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ Kardemir Turecko
Kľúč EPC
Popis Regulácia a chladiace stanice pre PPC 80 MWe / Strojovňa, kotol
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Aker Solutions, UK
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
Kľúč EP
Popis Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Mordov Cement, RF
Kľúč EPC
Popis Výkon kompletného outsourcingu strojnej údržby PPC 80 MWe Levice vrátane riadenia projektových zmien strojnej časti
Začiatok 2007
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Plne automatická mechanická filtračná stanica pre chladiace okruhy PPC 80 MWe, Levice
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč E
Popis Realizačný projekt strojovne elektrárne
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
Kľúč P
Popis Kotlové uzávery, kotol 180 t/h
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Petrobras
Kľúč C
Popis Paroplynové zariadenie / Kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Cementáreň Mordovia, RF
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ BELFAST, UK
Kľúč EP
Popis Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ ETI ALUMINYUM, Turecko
Kľúč C
Popis Rozšírenie chladiaceho systému vzduchovej kondenzácie turbíny 20 MWe o novú sekciu pre PPC 80 MWe Levice - vrátane montáže kompenzátorov DN1200 a DN2100
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč C
Popis Výroba prepojovacích potrubí
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ IEG Group, SR
Kľúč EP
Popis Hlavný parný uzáver / kotol
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ PPC Energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
Kľúč EP
Popis Hlavný parný uzáver / kotol
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ PPC Energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2010
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
Kľúč EPC
Popis Vysokotlaká hydraulicky ovládaná bypasová stanica turbíny vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií, hlavné regulačné stanice tlaku a teploty kotla pre PPC 80 MWe Počerady
Začiatok 2010
Koniec 2013
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
Kľúč PC
Popis Strojná časť diela SCP 58 MWe, výroba a montáž vzduchových kanálov spaľovacej turbíny
Začiatok 2010
Koniec 2010
Konečný užívateľ PPC Energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Realizácia strojnotechnologickej časti - spaľovacej turbíny a rozvodov pre ŠZ 58 MWe Prostějov
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Gama Investment, s.r.o.
Kľúč P
Popis HRSC kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Bacau, Rumunsko
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ Colbún S.A., Chile
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ TIRME
Kľúč EP
Popis Redukčná stanica / strojovňa
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SE a.s., SR
Kľúč P
Popis Kotlové uzávery, kotol 1215 t/h
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Endesa, s.a., Čile
Kľúč EP
Popis Kotol na biomasu
Začiatok 2008
Koniec 2088
Konečný užívateľ Otin
Kľúč P
Popis Kotol na biomasu
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Jitka Otín
Kľúč PC
Popis Vyvedenie tepla v pare 40T/hod z ENO3,4 na ENOA, komplexný projekt RCHS s energetickými parovodmi tr. 15
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč P
Popis Prehrievač
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., EVO
Kľúč PC
Popis Dodávka, montáž a testy komponentov zauhľovania pre 2x25 MW, Lac Thinh, Vietnam
Začiatok 2009
Koniec 2011
Konečný užívateľ BTG Slovensko
Kľúč EP
Popis Dodávky klapiek dymovodov
Začiatok 2010
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ EKIBASTUZ
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ SVIADNOV
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ ELEKTRÁRNA DOMORADICE
Kľúč PC
Popis Dodanie, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec
Začiatok 2013
Koniec realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Modernizácia kondenzátora ENO B blok 1
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč EPC
Popis Dodávka nábehového záložného zdroja pary pre ENO
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč E
Popis Prefabrikácia uložení „Dostavba EMO 34, Blok 4"
Začiatok 2011
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Preukazná dokumentácia pre systémy JEF,KBF, KTA, KBA,QJ
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč E
Popis Minimalizácia RAO
Začiatok 2011
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPC
Popis Modifikácia sacieho kolektora HNČ 3. a 4. bloku v Slovenských elektrárňach, a.s., závod, Atómové elektrárne Bohunice
Začiatok 2012
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Hlavné rýchločinné armatúry na parovodoch admisnej pary V1 - Edward Valves DN450
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Bezpečnostný systém JE - Projekt a realizácia rekonštrukcie PSA EMO1,2 vrátane rekvalifikácie existujúceho systému z hľadiska jadrovej a seizmickej bezpečnosti
Začiatok 2012
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Dodávka tieniacich dosiek pre EMO3,4
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Výmena rúrok hlavného kondenzátora TG41 SE EBO
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Výroba 3 ks rúrkových výmenníkov (vložka ohrievača oleja)
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Ťažké havárie/Núdzový zdroj chladiva -prietokomery
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč E
Popis Regulačné šupátka 3x
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Regulačné šupátka 3x
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Vlnovcové ventily 5x
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Vlnovcové ventily 3x
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EC
Popis REKONŠTRUKCIA Bezpečnostného uzla PV parogenerátora EBO
Začiatok 2013
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Riadenie ťažkých havárií /Núdzový zdroj chladiva EMO
Začiatok 2013
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EP
Popis Výroba 1 ks rúrkového výmenníka (vložka ohrievača oleja)
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Temelín
Kľúč EPC
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre EMO12 pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPC
Popis Ťažké havárie/ dodávka kvalifikovaných elektrických servopohonov ROTORK EMO34
Začiatok 2013
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EP
Popis Zabezpečenie funkčnosti spätných klapiek v rozvode TVD 1,2
Začiatok 2013
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč E
Popis Odtlakovanie prim. okruhu - preukazná dokumentácia
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka 14ks rýchločinných hermetických uzáverov ADAMS MAK pre projekt VUJE Oddelenie miestnosti SKR systému 4KLA71 EMO34
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Vzduchotechnika reaktorovni
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis Kvalifikovaný mobilný diesel generátor pre EMO34
Začiatok 2014
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EPC
Popis Modifikácia eA sekundárneho okruhu (SO) pre 3. a 4. blok v JE V-2 výmenným spôsobom
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Výmena armatúr -obtok katexového filtra
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Zvýšenie účinnosti chladenia boxu parogenerátora EBO
Začiatok 2014
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Modifikácia vzdušníkov spúšťacieho vzduchu diesel generátora výmenným spôsobom (tlakové nádoby s príslušenstvom, výstrojou a bezpečnostným vybavením)
Začiatok 2014
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč
Popis IPR EBO 10196 – Modifikácia – výmena zariadenia redukčnej stanice vodíka v objekte 644 SE – EBO, V-2
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Výmena výmenníkov 1,2 RY30W01
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč E
Popis ENHANCEMENT OF THE REACTOR CONFINEMENT SPRAY SYSTEM
Začiatok 2014
Koniec 2014
Konečný užívateľ Metsamor , ARMENIA
Kľúč EPC
Popis IPR EMO20400 _ Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 803/1-01
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPCM
Popis VÝSTAVBA ZÁLOŽNEJ DIESELGENERÁTOROVEJ STANICE EMO34 – 3 BLOK Engineering, management, support to commissioning and completion of electrical part for DGS Unit 3
Začiatok 2016
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč P
Popis Regulácia
Začiatok 2005
Koniec 2006
Konečný užívateľ Panevezio Energia
Kľúč EP
Popis Chladiace stanice a regulácia / Kotol
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ FunderMAX GmbH St. Veit/Glan, Rakúsko
Kľúč EPC
Popis Bezpečnostný systém JE - PSA Severn Glocon s pohonmi Limitorque v rámci modernizácie V2 - referencia riaditeľa spoločnosti Ing. Michala Leckého v rámci činností spoločnosti BSTO Development, s.r.o.
Začiatok 2003
Koniec 2004
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Zváracie a rezacie práce počas montáže a demontáže modulov hlavného kondenzátora TG42 a TG32 Jaslovské Bohunice
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Výmena požiarnych uzáverov pre JAVYS-A1 - Jaslovské Bohunice
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ JAVYS, a.s.
Kľúč E
Popis Minimalizácia odpadov EMO
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč OC
Popis Opravy, údržba a revízie filtračných vzduchotechnických zariadení sekundárnej a primárnej časti JE V2, JAVYS V1 a VYZ Jaslovské Bohunice
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč P
Popis Výroba olejovej súpravy pre chladiaci systém TG EBO
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč OC
Popis Klapky BTII pre barbotážnu vežu, EMOB3
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč OC
Popis Oprava, údržba turbín a točivých strojov a okolia turbíny K220-44 v SE EBO na JE V-2 a JAVYS
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
Kľúč EP
Popis Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Rýchločinné uzávery pre chladiace okruhy technickej vody dôležitej EMO bloky 1,2
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavné strojno technologické zariadenie pre zaplavenie šachty reaktora plniace aktívnu úlohu počas ťažkej havárie pre EBO V2,
Začiatok 2009
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Práce na strojných systémoch PO a SO - Údržba, opravy a revízie armatúr pre SE EBO, JAVYS a SE EMO vrátane prác realizovaných na bezpečnostných systémoch strojnej časti - RČA, PSA, kompenzácia objemu
Začiatok 2009
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
Kľúč EPC
Popis Plne automatické mechanické filtračné stanice vrátane realizácie projektu a montáže potrubí - prívodné potrubia DN 1800 pre hlavný kondenzátor, EBO - V2
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis VTO, NTO, podchladzovače / strojovňa
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Bezpečnostný systém JE - Modernizácia ovládania hlavných rýchločinných armatúr admisnej pary (RČA) medzi PG a parným kolektorom, EBO - V2
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč OC
Popis Opravy, úržba, revízie na filtračných a klimatizačných zariadeniach JE Jaslovské Bohunice
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Hraničné armatúry hermetickej zóny
Začiatok 2010
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EPC
Popis Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Klapkové uzávery, BTII,III a Servopohony Inside a Outside containment (AUMA SAI, SAN, SA, SG), vrátane rýchločinných uzáverov vzduchotechniky na hranici HZ plniacich bezpečnostnú funkciu počas havárie, EMOB34
Začiatok 2010
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému RUŠIČA VÁKUA, pozostávajúca zo špeciálnych uzáverov so 100% tesnosťou navrhnutých tak, aby zabezpečili integritu hermetickej zóny a počas ťažkej havárie plnili aktívnu funkciu prerušenia vákua
Začiatok 2010
Koniec 2011
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Inštalácia samočistiacich filtrov TAPROGGE do potrubí prívodu CCHV do HK, EBO
Začiatok 2010
Koniec 2011
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Generálna oprava armatúr a dodávka nových kvalifikovaných a nekvalifikovaných servopohonov (AUMA SAI, SAN, SA) pre dostavbu MO 34 vrátane vykonania kompletnej rekvalifikácie armatúra + pohon
Začiatok 2010
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Výroba nerezových rúrkových výmenníkov
Začiatok 2010
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava plynotesných uzáverov, BT2I,III,IV, N a výmena Servopohonov Inside a Outside containment (AUMA SAI, SAN, SA, SG),
Začiatok 2010
Koniec 2011
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč PC
Popis Zmena typu regulačnej armatúry RS 4,5/0,7MPa 1. a 2.blok
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EOC
Popis Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA)
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EOC
Popis Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA)
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre V2 EBO pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Modifikácia armatúr a servopohonov s projektovým označením 04.7.218.(1 až 6) a 54.7.218.(1 až 6)
Začiatok 2011
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Systém havarijného chladenia aktívnej zóny , DPS 3.14.01 - miestnosti A001/1, A002/1, A003/1
Začiatok 2011
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Prefabrikácia potrubia „Dostavba EMO 34, Blok 4"
Začiatok 2011
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC 7742 Náhrada ručních armatur zimních ochran CHV za elektroarmatury 2020 prebieha realizácia ČEZ, a.s., JE Temelín
EPC M29C – Piping and Electrical Installation Works for FM200 System (Firefighting of Unit 4) 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
PC Resolution of Findings on Diesel generator station (DGS) Unit 3 during Commissioning/Technical operation 2020 2020 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EC Generators installation and testing - EDGS Unit 4 Inštalácia a skúšky 3 generátorov záložnej dieselgenerátorovej stanice bloku 4 2020 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC PPR_Modifikácia dýz merania prietoku NV za VTO 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO12
EP M67A Dodávka posúvačov SS 2020 2020 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EP Vlnovcové ventily KIP_EBO 2020 2020 PPA ENERGO s.r.o.
EP Drum for Project 19PBCH 2020 2021 Borsodchem Zrt.
PC Obnova zařízení adsorpce 2020 2020 SPOLANA s.r.o.
EP Reaktor_R101_Duslo externí výroba 2020 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Oprava trubkového prostoru výměníku W260. 2020 2020 DEZA, a.s.
E OSBL Vonkajšie rozvody LPR prúdov 2020 2020 SLOVNAFT, a.s.
EPC Instalace filtrů chladící vody pro vzduchové kompresory 2020 2021 SPOLANA s.r.o.
EP VYR_Nerezová nádrž KTP 2020 2021 KTP Group, s.r.o.
EP Výroba a dodávka filtrov F3451 a F3461 - VE Dobšiná 2019 2020 Slovenské elektrárne, a.s.
EPC Náhrada reaktoru R-201 na výrobně čpavku 2020 2023 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Tesniace súpravy pneumatických valcov RČA VELAN 2021 2021 ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC Modernizace balící linky 2021 2022 SPOLANA s.r.o.
EPC 7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii a 8316 Rekonstrukce potrubní trasy od KO k HPV 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC 7419 - Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ - x.x4.7.142.1 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC 7442 – Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Šášovské Podhradie, Hala DC1 2021 trvá Prologis Slovak Republic Management (TAM Properties ZH a.s.)
C Kabelážne činnosti - Revízni technici _ časť 3 2021 2023 Slovenské elektrárne, a.s.
C Kabelážne činnosti - Revízni technici _ časť 4 2021 trvá Slovenské elektrárne, a.s.
EPC E725-Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB 2021 2023 ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC G840 - DODATEČNÁ OPATŘENÍ PRO ZVLÁDÁNÍ TH – ZAPLAVENÍ AZ V TNR A DLOUHODOBÝ ODVOD TEPLA Z KONTEJNMENTU 2022 prebieha realizácia ČEZ, a.s. NPP Temelín
S Zmluva o poskytovaní integrovaných služieb správy objektu - Senec 2022 trvá Prologis Slovak Republic Management
EPC LD17007_OPTIMALIZACE PRAČEK BENZÍNU_I.A II. ETAPA_EPC 2021 2023 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Chemický závod na výrobu „Rhamnolipidov“ 2022 2023 Evonik Fermas s.r.o.
EPC F114 - VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV 2023 prebieha realizácia ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC 9543 - 2TJ21S05 - NÁHRADA RČA VELAN B13 2023 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 1 VE Trenčín 2023 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s.
S Zmluva o poskytovaní integrovaných služieb správy objektu - Senec 2023 trvá Prologis Slovak Republic Management
C R19EJ2X1 2019 2019 SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
EP Nádoba přefukovací M-242 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Svazek chladiče odluhu E102B 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Obnova kondenzátoru polymeračních reaktoru 2019 2020 SPOLANA s.r.o.
R M63 Servisné činnosti 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
C Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici – 1.ČASŤ 2018 2021 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
PC Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec 2018 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
S Technical, quality support for Mechanical Completion works in Conventional Island Unit 4 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
R Early engineering works 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
E Fast track engineering activities EDGS U4 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
PC Modification of piping and installation of three solenoid valves 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
A Analýza trhlín 2019 2019 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC Obnovenie projektovej spoľahlivosti sprchových chladičov bezpečnostných systémov 2019 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC1 2019 trvá Quntar Slovak Logistic I s.r.o., Cez panské 4006/5, Nitra 949 01
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC2 2019 trvá Quntar Slovak Logistic II s.r.o., Cez panské 4007/7, Nitra 949 01
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC3 2019 trvá Quntar Slovak Logistic III s.r.o., Dialničná cesta 24, Senec 90301
EP Rúrkový zväzok pre ohrievač oleja 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
E Supply of the overall Detail Design in form of 3D model for EDGS U4 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EP 8266 - Rekonstrukce klínů RČA VELAN - nové kliny VELAN =[1]!'!JADROVÁ ENERGETIKA!R91C6:R91C7' #REF! ČEZ, a.s., JE Dukovany
S Odborná pomoc pri riadení a zabezpečení kvality 2019 2020 CHEMCOMEX Praha, a.s. - org. zložka Slovensko
E As Built 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
A 7635 -Odvŕtanie svorníkov RČA Velan DN450 a DN500 2019 2020 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC IPR EBO B19117 Výmena klapkového uzáveru 15.0.104.4 2019 2020 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Modifikácia odlučovačov vlhkosti pred TG na 2. bloku Atómových elektrární Mochovce 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPC LR17084_Expediční čerpadlo kapalné síry 4310-P01/2 2018 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Výměna elektroventilů na vstupech reaktorů KO 15 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Nové čerpadlá suroviny P-001 ABR, P-010 ABR a P-252 AB na POX 2018 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Zväzok trubkový 2515-RB01 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Zväzok 3411-E032 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EC Nová ropná nádrž_blendovacia stanica 2018 2020 SLOVNAFT, a.s.
E AAG - New Pipeline to Flare 2018 2019 SLOVNAFT, a.s.
EP Nové výmenníky E-501A a E-502A 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Zväzok výmenníka U 1393-E10 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Construction of New Energy Centre for Spolana a.s 2018 2019 SPOLANA,a.s.
EPC Výměna klapky na vstupu do R-101 na ČP 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Plášte filtra F10 - 2ks 2019 2019 SLOVNAFT, a.s.
EP Nový reaktor R502A na POX 2019 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
Oxychloračný reaktor R 304 - Výroba a dodávka UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC LR17026- OHC el.motorem ovládané ventily 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Výroba a dodávka 2ks výtokových hradidlových tabúľ pre TG1 na VE Nové Mesto nad Váhom 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s.
EOC Bežná oprava 2ks vtokových zariadení TG2 VE Trenčín 2019 2020 Slovenské elektrárne, a.s.
EPC Výmena parného čerpadla RP- HS Kolín 2019 2020 PARAMO, a.s
EP Obnova trubkového svazku s trubkovnicí v chladiči E4.2C 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Odlučovač páry FA-134 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Předehrívač technologické páry EA-129 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Náhrada reaktoru R-201 na výrobně čpavku 2020 2023 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Aparáty k výmenníku 4310-E01/E02 2017 2017 Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
EPC Výroba a oprava vzduchových chladičov 2513-A02/1,2 a 2514-A02/1,2,3,4,5 2017 2018 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
E Nový reaktor R-201 na výrobně čpavku 2017 2018 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EP Alternatívne spracovanie kyslých čpavkových plynov technológiou SWAATS 2017 2017 SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
PC Renovácia – zväzok kondenzátora H115 2017 2017 SPOLANA,a.s.
E Rámcová zmluva na vykonávanie proj. prác a inž. činností pre invest. projekty 2017 prebieha SLOVNAFT, a.s.
EP TA2018 Aparáty bloky 3,4,6,7 2017 prebieha Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
EPC IPR EBO 10118 – Nová prepojovacia potrubná trasa na plnenie bazénu skladovania vyhoreného paliva a šachta č. 1 2015 2017 Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
A Zhodnotenie stávajúceho stavu RČA VELAN a návrh spôsobu opravy - EDU SKN 150006 2015 2015 ČEZ, a.s. JE Dukovany
P Výroba diaľkových ovládaní EMO34 SKN 15009Remote controls manufacture 2015 2017 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC IPR EMO20400 Seizmi. prehodnotenie pre SO 803/1-01 Ventilačný komín I.HVB a SO 804/1-01 Vzduchovod SKN 16003 2016 2018 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EOC ČEZ-Repasia RČA Velan DN450 a DN500 Elektráreň Dukovany SKN16 004 2016 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC NZCH - Nová prepojovacia trasa 8JNR10 2016 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC 6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01 2017 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
PC Strojné projekty v EBO 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Projekt MO34 – Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže a technická inšpekcia SKN 17003 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC IPR EBO 10096/8 –Modifikácia elektrických armatúr sekundárneho okruhu II. etapa 2015 2018 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO EBO 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s. EBO
EPC Modifikácia chladičov sprchových systémov 2017 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Completion of Emergency Diesel Generator System Unit 3 and Common as an integrator in the Mochovce 34 Nuclear Power Plant SKN 17009 2017 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
C Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici – 1.ČASŤ 2018 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
PC Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec 2018 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Optimalizácia výroby tlakového vzduchu 2017 2018 SPOLANA, a.s.
EP Nové výmenníky E501B, E502B 2017 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Ohrievač zbytku C5 EA711 2018 2018 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Výroba 1ks trubkového zväzku 2511-E03 2018 2018 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP AVD6 – výmena C3 kolóny 2018 2019 SLOVNAFT, a.s.
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC1 2019 trvá Quntar Slovak Logistic I s.r.o., Cez panské 4006/5, Nitra 949 01
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC2 2019 trvá Quntar Slovak Logistic II s.r.o., Cez panské 4007/7, Nitra 949 01
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC3 2019 trvá Quntar Slovak Logistic III s.r.o., Dialničná cesta 24, Senec 90301
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Šášovské podhradie, Hala DC1 2019 trvá Prologis
S Upratovacie a čistiace práce pre EMO 2014 2016 Slovenské elektrárne,a.s.
S Upratovanie v areáli dostavby MO34 2015 2017 Slovenské elektrárne,a.s.
S Priemyselné čistenie výrobných hál 2016 2017 Camfil s.r.o.
S Upratovanie v areáli dostavby MO34 2016 2016 Slovenské elektrárne,a.s.
S Upratovanie v areáli dostavby MO34 2017 2018 Slovenské elektrárne,a.s.
S Zimná a letná údržba komunikácií v objektoch elektrární Nováky a vodných elektrární 2017 trvá Slovenské elektrárne, a.s.
EOC Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 2 VE Nosice 2015 2016 Slovenské elektrárne, a.s.
EP Výroba a dodávka 2 ks výtokových tabúľ Kostolná, Dubnica 2015 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
EPC Náhrada výmenníka EA -710 2016 2016 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EP Trubkový svazek dochlazovače nitrózních plynů E5281 2016 2016 Lovochemie, a.s. Lovosice
EP 2411-H02/2,3 Generátor HHP-GEN 2 ks 2016 2016 Česká Rafinérska a.s.
EP Výroba 4ks vtokových hradidiel Horná Streda 2016 2017 Slovenské elektrárne, a.s.
EP Výroba nového zväzku 2320-E20 2016 2016 Česká Rafinérska a.s.
EP Výroba nového zväzku 1393-E10 2016 2016 Česká Rafinérska a.s.
EP Výroba nového zväzku 1392-E19 - 2 ks 2016 2016 Česká Rafinérska a.s.
EPC Náhrada ručních ventilů elektroventily na výrobně čpavku 2016 2017 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EPC Výměna ventilů na turbocirkulátorech S 101-C a MC151 na výrobně čpavku 2016 2017 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EPC Výměna ventilů na turbocirkulátorech S 101-A,B na výrobně čpavku 2016 2017 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EPC Obnova výměníku E3.4 a 2017 2018 SPOLANA a.s.
EP Chladič vzduchový 2301-W17/1 2017 2017 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EPC IPR EBO 10269 – Výmena absorbčnej chladiacej jednotky YORK pre Slovenské elektrárne 2016 2017 Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
EP Rúrkový zväzok výmenníka 2421-W01 2017 2017 Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
EP Zväzok 2418-E02 2017 2017 Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
EPC Oprava hydraul. systému a ovládania - Kosihy, Šahy, Sokolec 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EOC Repasia 2 ks hydrovalcov pre plavebné komory stupňa Gabčíkovo 2014 2014 Vodohospodárska výstavba, š.p.
PC Výroba a dodávka 2ks výtokových hradidlových tabúľ pre TG1 VE Horná Streda a Kostolná 2014 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
EP Oprava 2ks kanálových posúvačov odberu chladiacej vody z výtokov VE Lipovec – BO TG2“ 2014 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
PC Slepčany, VN Slepčany – oprava uzáverov 2014 2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
E Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Sučany, 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s.
EPC SVD G N Gabčíkovo- plavebné komory -prekládka hydraulických potrubí v strojovni 2014 2015 Vodohospodárska výstavba, š.p.
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane demontážnych prác pri sanácií azbestov 2006 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
S Upratovacie a čistiace práce administratívnych priestorov 2007 2007 Slovinterga Energy
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2007 2007 Slovinterga Energy
S Doplnkové upratovacie a čistiace práce vykonávané horolezeckou technikou 2008 2008 Hilton Košice
S Upratovacie a čistiace práce 2008 2008 Alcan Slovensko
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2008 2008 LEAF Slovakia
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2008 2008 Slovinterga Energy
S Výškové práce 2008 2008 Slovinterga Energy
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2009 2009 Slovinterga Energy
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2009 2010 Alcan Slovensko
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch, údržby vonkajších zelených a spevnených pôch 2009 2009 LEAF Slovakia
S Výkon komplexnej zimnej a letnej starostlivosti o zelené plochy a prístupové komunikácie, priemyselná zóna 2009 2011 Mesto Levice
OC Demontáž, montáž, opravy a revízie armatúr a kompenzátorov MSA 2011 2012 _
EPC Výstavba výrobnej haly ROEZ 2012 2013 ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
S Údržba elektrických zariadení pre EMO 2014 2017 Slovenské elektrárne, a.s.
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických všetkých doplnkových zariadení -sídlo spoločnosti a výrobný závod ROEZ, s.r.o. 2014 priebežne ROEZ, s.r.o.
EP Rúrkový zväzok pre VJ EJ 2 2007 2007 SLOVNAFT, a.s.
EP Rúrkový zväzok pre VJ reforming 5 2007 2007 SLOVNAFT, a.s.
EPC Plne automatická mechanická filtračná stanica pre okruh chladiacich vôd Etylénovej jednotky 2007 2007 Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
EP Vzduchový výmenník z rebrovaných rúr 2008 2009 SLOVNAFT, a.s.
EP Filtračné jednotky pre projekt ECOVISION 2008 2009 SLOVNAFT, a.s.
EP Chladiace stanice VO-II / Etylénové pece 2008 2009 SLOVNAFT, a.s.
EP Hlavné uzávery (Process effluent valves) / Etylénové pece 2008 2009 SLOVNAFT, a.s.
EP Rúrkový výmenník V551 pre VJ CCR5 2008 2008 SLOVNAFT, a.s.
EC Rekonštrukcia etylénovej jednotky časť PSA - OSBL 2013 2015 SLOVNAFT, a.s.
EPC Nová filtračná stanica pyrolýzneho benzínu na EJ 2015 2016 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Výmena vybraných elektroventilov na PS 100-ČP-TA 2016 2015 2016 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Zvýšenie kapacity filtračnej jednotky v BGHT7 2016 2016 SLOVNAFT, a.s.
OC Generálna oprava klapkových uzáverov TG1 a TG2 PVE Ružín vrátane výmeny potrubia chladiacej vody DN400 v strojovni klapiek 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
EOC Generálna oprava hydraulických pohonov regulačných uzáverov vtokov a výtokov na plavebných komorách stupňa Gabčíkovo 2011 2011 Vodohospodárska výstavba, š.p.
EP Rekonštrukcia ovládania plavebných komôr a vybudovanie strojovní hydraulických staníc na plavebných komorách SVD G-N, stupeň Gabčíkovo 2011 2015 Vodohospodárska výstavba, š.p.
EPC Výroba hydraulických pohonov pre ovládanie stredovej hati stupňa Čuňovo 2011 2011 Vodohospodárska výstavba, š.p.
EPC Výroba a montáž 4 ks dvojplášťových nádrží na skladovanie hydraulického oleja, á 5 m3, vrátane elektrovýstroja a identifikácie priesakov- pre hydrotechnické zariadenie Gabčíkovo - vtok/výtok 2011 2014 Vodohospodárska výstavba, š.p.
EOC Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 3 Nosice 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
PC Oprava uzáverov VS Veľké Kozmálovce 2012 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EOC Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 3 Nosice / Oprava 2 ks piestnic servomotorov rýchlouzáverov TG 3 Nosice 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
E Štúdia - Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Krpeľany, Sučany, Lipovec 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
PC Oprava uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (ŠŠ2) 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
PC Oprava uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (ŠŠ4) 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EP Výroba a dodávka 2 ks výtokových tabúľ Kostolná, Dubnica 2013 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
PC Automatizácia uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (N. Rudno) 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
OC Hať Bošany MVE repasácia turbíny 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EPC VS Veľké Kozmálovce oprava ohrevu I.hať. poľa 2013 2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
C Kompresorová stanica pre tranzitný plynovod Bojanovice 2004 2005 Moravské naftové doly, a.s., ČR
EP Regulácia 2006 2007 Kardemir Turecko
EPC Regulácia a chladiace stanice pre PPC 80 MWe / Strojovňa, kotol 2006 2007 Slovintegra energy, s.r.o.
EPC Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2006 2007 Slovintegra energy, s.r.o.
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Aker Solutions, UK
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
EP Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2007 2008 Mordov Cement, RF
EPC Výkon kompletného outsourcingu strojnej údržby PPC 80 MWe Levice vrátane riadenia projektových zmien strojnej časti 2007 2010 Slovintegra energy, s.r.o.
EPC Plne automatická mechanická filtračná stanica pre chladiace okruhy PPC 80 MWe, Levice 2007 2007 Slovintegra energy, s.r.o.
E Realizačný projekt strojovne elektrárne 2007 2007 Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
P Kotlové uzávery, kotol 180 t/h 2007 2008 Petrobras
C Paroplynové zariadenie / Kotol 2007 2008 Cementáreň Mordovia, RF
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2008 2009 BELFAST, UK
EP Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2008 2009 ETI ALUMINYUM, Turecko
C Rozšírenie chladiaceho systému vzduchovej kondenzácie turbíny 20 MWe o novú sekciu pre PPC 80 MWe Levice - vrátane montáže kompenzátorov DN1200 a DN2100 2008 2008 Slovintegra energy, s.r.o.
C Výroba prepojovacích potrubí 2008 2008 IEG Group, SR
EP Hlavný parný uzáver / kotol 2009 2009 PPC Energy, s.r.o.
EP Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2009 2009 Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
EP Hlavný parný uzáver / kotol 2009 2009 PPC Energy, s.r.o.
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2010 2012 ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
EPC Vysokotlaká hydraulicky ovládaná bypasová stanica turbíny vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií, hlavné regulačné stanice tlaku a teploty kotla pre PPC 80 MWe Počerady 2010 2013 ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
PC Strojná časť diela SCP 58 MWe, výroba a montáž vzduchových kanálov spaľovacej turbíny 2010 2010 PPC Energy, s.r.o.
EP Realizácia strojnotechnologickej časti - spaľovacej turbíny a rozvodov pre ŠZ 58 MWe Prostějov 2011 2012 Gama Investment, s.r.o.
P HRSC kotol 2012 2012 Bacau, Rumunsko
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2008 2009 Colbún S.A., Chile
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2008 2009 TIRME
EP Redukčná stanica / strojovňa 2008 2009 SE a.s., SR
P Kotlové uzávery, kotol 1215 t/h 2008 2008 Endesa, s.a., Čile
EP Kotol na biomasu 2008 2088 Otin
P Kotol na biomasu 2008 2008 Jitka Otín
PC Vyvedenie tepla v pare 40T/hod z ENO3,4 na ENOA, komplexný projekt RCHS s energetickými parovodmi tr. 15 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
P Prehrievač 2009 2009 Slovenské elektrárne, a.s., EVO
PC Dodávka, montáž a testy komponentov zauhľovania pre 2x25 MW, Lac Thinh, Vietnam 2009 2011 BTG Slovensko
EP Dodávky klapiek dymovodov 2010 2010 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 EKIBASTUZ
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 SVIADNOV
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 ELEKTRÁRNA DOMORADICE
PC Dodanie, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec 2013 realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Modernizácia kondenzátora ENO B blok 1 2013 2013 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
EPC Dodávka nábehového záložného zdroja pary pre ENO 2015 2017 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
E Prefabrikácia uložení „Dostavba EMO 34, Blok 4" 2011 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Preukazná dokumentácia pre systémy JEF,KBF, KTA, KBA,QJ 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
E Minimalizácia RAO 2011 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPC Modifikácia sacieho kolektora HNČ 3. a 4. bloku v Slovenských elektrárňach, a.s., závod, Atómové elektrárne Bohunice 2012 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Hlavné rýchločinné armatúry na parovodoch admisnej pary V1 - Edward Valves DN450 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Bezpečnostný systém JE - Projekt a realizácia rekonštrukcie PSA EMO1,2 vrátane rekvalifikácie existujúceho systému z hľadiska jadrovej a seizmickej bezpečnosti 2012 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Dodávka tieniacich dosiek pre EMO3,4 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Výmena rúrok hlavného kondenzátora TG41 SE EBO 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Výroba 3 ks rúrkových výmenníkov (vložka ohrievača oleja) 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Ťažké havárie/Núdzový zdroj chladiva -prietokomery 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
E Regulačné šupátka 3x 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Regulačné šupátka 3x 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Vlnovcové ventily 5x 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Vlnovcové ventily 3x 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EC REKONŠTRUKCIA Bezpečnostného uzla PV parogenerátora EBO 2013 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Riadenie ťažkých havárií /Núdzový zdroj chladiva EMO 2013 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EP Výroba 1 ks rúrkového výmenníka (vložka ohrievača oleja) 2013 2013 ČEZ, a.s., JE Temelín
EPC Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre EMO12 pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie 2013 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPC Ťažké havárie/ dodávka kvalifikovaných elektrických servopohonov ROTORK EMO34 2013 2015 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EP Zabezpečenie funkčnosti spätných klapiek v rozvode TVD 1,2 2013 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
E Odtlakovanie prim. okruhu - preukazná dokumentácia 2013 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EP Výroba a dodávka 14ks rýchločinných hermetických uzáverov ADAMS MAK pre projekt VUJE Oddelenie miestnosti SKR systému 4KLA71 EMO34 2013 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Vzduchotechnika reaktorovni 2013 2013 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC Kvalifikovaný mobilný diesel generátor pre EMO34 2014 2019 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EPC Modifikácia eA sekundárneho okruhu (SO) pre 3. a 4. blok v JE V-2 výmenným spôsobom 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Výmena armatúr -obtok katexového filtra 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Zvýšenie účinnosti chladenia boxu parogenerátora EBO 2014 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Modifikácia vzdušníkov spúšťacieho vzduchu diesel generátora výmenným spôsobom (tlakové nádoby s príslušenstvom, výstrojou a bezpečnostným vybavením) 2014 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
IPR EBO 10196 – Modifikácia – výmena zariadenia redukčnej stanice vodíka v objekte 644 SE – EBO, V-2 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Výmena výmenníkov 1,2 RY30W01 2014 2015 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
E ENHANCEMENT OF THE REACTOR CONFINEMENT SPRAY SYSTEM 2014 2014 Metsamor , ARMENIA
EPC IPR EMO20400 _ Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 803/1-01 2016 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPCM VÝSTAVBA ZÁLOŽNEJ DIESELGENERÁTOROVEJ STANICE EMO34 – 3 BLOK Engineering, management, support to commissioning and completion of electrical part for DGS Unit 3 2016 2019 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
P Regulácia 2005 2006 Panevezio Energia
EP Chladiace stanice a regulácia / Kotol 2006 2007 FunderMAX GmbH St. Veit/Glan, Rakúsko
EPC Bezpečnostný systém JE - PSA Severn Glocon s pohonmi Limitorque v rámci modernizácie V2 - referencia riaditeľa spoločnosti Ing. Michala Leckého v rámci činností spoločnosti BSTO Development, s.r.o. 2003 2004 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Zváracie a rezacie práce počas montáže a demontáže modulov hlavného kondenzátora TG42 a TG32 Jaslovské Bohunice 2007 2007 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Výmena požiarnych uzáverov pre JAVYS-A1 - Jaslovské Bohunice 2008 2009 JAVYS, a.s.
E Minimalizácia odpadov EMO 2008 2009 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
OC Opravy, údržba a revízie filtračných vzduchotechnických zariadení sekundárnej a primárnej časti JE V2, JAVYS V1 a VYZ Jaslovské Bohunice 2008 2009 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
P Výroba olejovej súpravy pre chladiaci systém TG EBO 2008 2008 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
OC Klapky BTII pre barbotážnu vežu, EMOB3 2009 2009 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
OC Oprava, údržba turbín a točivých strojov a okolia turbíny K220-44 v SE EBO na JE V-2 a JAVYS 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
EP Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Rýchločinné uzávery pre chladiace okruhy technickej vody dôležitej EMO bloky 1,2 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavné strojno technologické zariadenie pre zaplavenie šachty reaktora plniace aktívnu úlohu počas ťažkej havárie pre EBO V2, 2009 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Práce na strojných systémoch PO a SO - Údržba, opravy a revízie armatúr pre SE EBO, JAVYS a SE EMO vrátane prác realizovaných na bezpečnostných systémoch strojnej časti - RČA, PSA, kompenzácia objemu 2009 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
EPC Plne automatické mechanické filtračné stanice vrátane realizácie projektu a montáže potrubí - prívodné potrubia DN 1800 pre hlavný kondenzátor, EBO - V2 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C VTO, NTO, podchladzovače / strojovňa 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Bezpečnostný systém JE - Modernizácia ovládania hlavných rýchločinných armatúr admisnej pary (RČA) medzi PG a parným kolektorom, EBO - V2 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
OC Opravy, úržba, revízie na filtračných a klimatizačných zariadeniach JE Jaslovské Bohunice 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Hraničné armatúry hermetickej zóny 2010 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EPC Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Klapkové uzávery, BTII,III a Servopohony Inside a Outside containment (AUMA SAI, SAN, SA, SG), vrátane rýchločinných uzáverov vzduchotechniky na hranici HZ plniacich bezpečnostnú funkciu počas havárie, EMOB34 2010 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému RUŠIČA VÁKUA, pozostávajúca zo špeciálnych uzáverov so 100% tesnosťou navrhnutých tak, aby zabezpečili integritu hermetickej zóny a počas ťažkej havárie plnili aktívnu funkciu prerušenia vákua 2010 2011 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Inštalácia samočistiacich filtrov TAPROGGE do potrubí prívodu CCHV do HK, EBO 2010 2011 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Generálna oprava armatúr a dodávka nových kvalifikovaných a nekvalifikovaných servopohonov (AUMA SAI, SAN, SA) pre dostavbu MO 34 vrátane vykonania kompletnej rekvalifikácie armatúra + pohon 2010 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Výroba nerezových rúrkových výmenníkov 2010 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EOC Generálna oprava plynotesných uzáverov, BT2I,III,IV, N a výmena Servopohonov Inside a Outside containment (AUMA SAI, SAN, SA, SG), 2010 2011 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
PC Zmena typu regulačnej armatúry RS 4,5/0,7MPa 1. a 2.blok 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EOC Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA) 2011 2012 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EOC Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA) 2011 2012 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre V2 EBO pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Modifikácia armatúr a servopohonov s projektovým označením 04.7.218.(1 až 6) a 54.7.218.(1 až 6) 2011 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Systém havarijného chladenia aktívnej zóny , DPS 3.14.01 - miestnosti A001/1, A002/1, A003/1 2011 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Prefabrikácia potrubia „Dostavba EMO 34, Blok 4" 2011 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34