Názov certifikátu Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba; montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.
Rozsah Technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Triedy objektov A a B.
Dátum vystavenia certifikátu 16.12.2013
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.
Rozsah Technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Objekty bez nebezpečenstva výbuchu skipiny A a objekty s nebezpečenstvom výbuchu skupiny B.
Dátum vystavenia certifikátu 4.9.2018
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových.
Rozsah Médium: vykurovacie plyny, vodík, kyslík, dusík, chladivá.
Dátum vystavenia certifikátu 6.10.2021
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Oprava vyhradených technických zariadení plynových.
Rozsah Oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky a rekonštrukcia. Médium: zemný plyn, propán bután, acetylén, kyslík, vodík, dusík, oxid uhličitý.
Dátum vystavenia certifikátu 10.12.2010
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke.
Rozsah Technické zariadenia tlakové skupina A a technické zariadenia tlakové skupiny B.
Dátum vystavenia certifikátu 28.3.2013
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Oprava vyhradených technických zariadení tlakových.
Rozsah Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A a technické zariadenia tlakové skupiny B.
Dátum vystavenia certifikátu 13.12.2010
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových.
Rozsah Technické zariadenia tlakové skupina A a technické zariadenia tlakové skupiny B.
Dátum vystavenia certifikátu 13.12.2010
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Oprava vyhradených technických zariadení tlakových.
Rozsah Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25.
Dátum vystavenia certifikátu 13.12.2010
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových.
Rozsah Technické zariadenia tlakové skupina A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25.
Dátum vystavenia certifikátu 13.12.2010
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
Rozsah Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.
Dátum vystavenia certifikátu 13.9.2021
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu Výroba technických zariadení zdvíhacích, označovanie technických zariadení zdvíhacích, projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení zdvíhacích.
Rozsah N/A
Dátum vystavenia certifikátu 13.9.2021
Dátum platnosti certifikátu Neobmedzená
Názov certifikátu ISO 14001:2015
Rozsah Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a servis energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácie, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb.
Dátum vystavenia certifikátu 11.08.2023
Dátum platnosti certifikátu 11.10.2026
Názov certifikátu ISO 14001:2015
Rozsah Facility management: zabezpečenie komplexnej správy, bežnej prevádzky a údržby priemyselných objektov a budov.
Dátum vystavenia certifikátu 11.08.2023
Dátum platnosti certifikátu 11.10.2026
Názov certifikátu Oprávnenie organizácie
Rozsah Riadenie a realizácia investičných akcií, návrhov, výroby, dodávkam a servisu armatur vrátane náhradných dielov.
Dátum vystavenia certifikátu 05.12.2023
Dátum platnosti certifikátu 11.10.2024
Názov certifikátu ISO 9001:2015
Rozsah Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a servis energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácie, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb.
Dátum vystavenia certifikátu 11.08.2023
Dátum platnosti certifikátu 11.10.2026
Názov certifikátu ISO 9001:2015
Rozsah Facility management: zabezpečenie komplexnej správy, bežnej prevádzky a údržby priemyselných objektov a budov.
Dátum vystavenia certifikátu 11.08.2023
Dátum platnosti certifikátu 11.10.2026
Názov certifikátu ISO 45001:2018
Rozsah Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a servis energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácie, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb.
Dátum vystavenia certifikátu 11.08.2023
Dátum platnosti certifikátu 11.10.2026
Názov certifikátu ISO 45001:2018
Rozsah Facility management: zabezpečenie komplexnej správy, bežnej prevádzky a údržby priemyselných objektov a budov.
Dátum vystavenia certifikátu 11.08.2023
Dátum platnosti certifikátu 11.10.2026
Názov certifikátu Rozsah Dátum vystavenia certifikátu Dátum platnosti certifikátu
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba; montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.
opravnenie do 1000
Technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Triedy objektov A a B. 16.12.2013 Neobmedzená
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.
oprav. elek. 2
Technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Objekty bez nebezpečenstva výbuchu skipiny A a objekty s nebezpečenstvom výbuchu skupiny B. 4.9.2018 Neobmedzená
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových.
oprav. plyn 3
Médium: vykurovacie plyny, vodík, kyslík, dusík, chladivá. 6.10.2021 Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení plynových.
opravnenie 6
Oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky a rekonštrukcia. Médium: zemný plyn, propán bután, acetylén, kyslík, vodík, dusík, oxid uhličitý. 10.12.2010 Neobmedzená
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke.
tlak. 5
Technické zariadenia tlakové skupina A a technické zariadenia tlakové skupiny B. 28.3.2013 Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových.
tlak.6
Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A a technické zariadenia tlakové skupiny B. 13.12.2010 Neobmedzená
Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových.
opravnenie 3
Technické zariadenia tlakové skupina A a technické zariadenia tlakové skupiny B. 13.12.2010 Neobmedzená
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových.
opravnenie 4
Oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25. 13.12.2010 Neobmedzená
Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových.
opravnenie č5
Technické zariadenia tlakové skupina A. Tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky a potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami s DN nad 25. 13.12.2010 Neobmedzená
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
zdvihacich 10
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. 13.9.2021 Neobmedzená
Výroba technických zariadení zdvíhacích, označovanie technických zariadení zdvíhacích, projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení zdvíhacích.
oprav. zdv. 11
N/A 13.9.2021 Neobmedzená
ISO 14001:2015
iso 14001,2015
Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a servis energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácie, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb. 11.08.2023 11.10.2026
ISO 14001:2015
iso 14001,2015 (b)
Facility management: zabezpečenie komplexnej správy, bežnej prevádzky a údržby priemyselných objektov a budov. 11.08.2023 11.10.2026
Oprávnenie organizácie
oprevnenie organizácie
Riadenie a realizácia investičných akcií, návrhov, výroby, dodávkam a servisu armatur vrátane náhradných dielov. 05.12.2023 11.10.2024
ISO 9001:2015
iso 9001,2015
Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a servis energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácie, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb. 11.08.2023 11.10.2026
ISO 9001:2015
iso 9001,2015 (b)
Facility management: zabezpečenie komplexnej správy, bežnej prevádzky a údržby priemyselných objektov a budov. 11.08.2023 11.10.2026
ISO 45001:2018
iso 45001,2018
Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky a servis energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácie, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb. 11.08.2023 11.10.2026
ISO 45001:2018
iso 45001,2018 (b)
Facility management: zabezpečenie komplexnej správy, bežnej prevádzky a údržby priemyselných objektov a budov. 11.08.2023 11.10.2026