Záložné zdroje tepla a energie
Zobraziť viac
Záložné zdroje tepla a energie (4)
Energocentrá
Zobraziť viac
Energocentrá
Systémy pre zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární
Zobraziť viac
Systémy pre zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární
Výrobne čpavku
Zobraziť viac
Výrobne čpavku
Veľké vodohospodárske riešenia uzatvárania a regulácie prietoku
Zobraziť viac
Veľké vodohospodárske riešenia uzatvárania a regulácie prietoku
Čerpacie a cirkulačné centrá
Zobraziť viac
Čerpacie a cirkulačné centrá
Redukčné a bypasové stanice pary
Zobraziť viac
Redukčné a bypasové stanice pary
Veľké chladiace stanice
Zobraziť viac
Veľké chladiace stanice
Filtračné stanice
Zobraziť viac
Filtračné stanice (3)
Stanice na výrobu stačeného vzduchu
Zobraziť viac
Stanice na výrobu stačeného vzduchu (2)
Rekonštrukcie tlakových systémov a systémov výmeny tepla
Zobraziť viac
Rekonštrukcie tlakových systémov a systémov výmeny tepla (3)
Priemyselné stavby
Zobraziť viac
Priemyselné stavby