Príhovor vedúceho divízie

Prihovor veduceho

Vážení obchodní priatelia,

ROEZ ING je projekčná a inžinierska divízia spoločnosti ROEZ, s.r.o. zaisťujúca komplexné projektové a inžinierske služby vo všetkých fázach života projektu. Našou snahou je byť vnímaví a proaktívni k Vašim požiadavkám, poskytovať Vám technické a odborné zázemie, pripravovať kvalitné a jedinečné projekčné služby pri uplatňovaní najnovších vedomostí a trendov v príslušnom obore (Best available technologies – BAT) v duchu efektívneho projektovania (Design to cost – DTC). Vďaka profesijnému zloženiu tímu a partnerskej subdodávateľskej základni sme schopní pokryť všetky stupne a profesie priemyselného projektu. Z pohľadu hlbšej špecializácie sa môžeme popýšiť silnými projekčnými a výpočtovými tímami pre technologickú a stavebnú časť. Naše nosné oblasti v priemysle sú jadrová energetika, klasická energetika zahrňujúca plynové, paroplynové a kogeneračné zdroje vrátane záložných zdrojov, vodná energetika, oblasti spracovania ropy a plynu a chemický priemysel.

Náš tím v súčasnosti tvorí 20 inžinierov. Sme pripravení byť inžinierskym integrátorom Vášho projektu z pozície „EPCm”, „Owner‘s engineer“, rovnako sme k dispozícií na zaistenie dielčích projekčných, inžinierskych, výpočtárskych a poradenských výkonov podľa vašich potrieb.

ING_brozura_press S úctou, Peter Hluch

Profil divízie

ROEZ ING je rozdelený do tímov v závislosti od konkrétnej špecializácie a úlohy na projekte.

Organizačná štruktúra a filozofia práce

Ponuka služieb

Oprávnenia

Oprávnenia spoločnosti

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS, 18001:2007

Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb.

 • Certifikát SCCp

Návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky, údržba, modernizácia a oprava zariadení v petrochemickom priemysle.

Oprávnenia pracovníkov

 • SKSI – Autorizacné osvedcenie – Inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby;
 • SKSI – Autorizacné osvedcenie – Statika stavieb;
 • SKSI – Autorizacné osvedcenie – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb;
 • SKSI – Autorizacné osvedcenie – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – Tepelné zariadenia, plynové zariadenia;
 • SKSI – Autorizacné osvedcenie – Konštrukcie pozemných stavieb
 • SKSI – Autorizacné osvedcenie – Zdravotechnické zariadenia a inštalácie, plynové zariadenia , výrobné technologické zariadenia

Software

 • AutoCAD 2D – tvorba 2D dokumentácie
 • AutoCAD Plant 3D – tvorba 3D modelu
 • CAESAR II – pevnostné výpočty
 • ROHR 2 – pevnostné výpočty
 • ROMAT – špecifikácia potrubných komponentov
 • PIPENET – výpočet potrubných trás (bilancie, dimenzie, . . .)
 • SCIA Engineering – statické posudzovanie oceľových konštrukcií
 • Autodesk Advance Steel – 3D modelovanie oceľových konštrukcií
 • CAEPIPE – pevnostné výpočty potrubia