Sme si vedomí prínosu každého zamestnanca a snažíme sa mu dat priestor pre svoju sebarealizáciu. Spolupracujeme naprieč celou firemnou štruktúrou, odovzdávame si skúsenosti navzájom. Samozrejmosťou sú odborné kurzy a školenia plne hradené zamestnávateľom. Sme flexibilný a dynamický tím, ktorý zvláda zmenu a snaží sa byt vždy o krok vpred oproti ostatným na trhu. Sú s tým spojené zvýšené nároky na ludí, avšak pozitívnou výhodou je neustrnutie v stereotype. Umožňujeme zamestnancom kariérny postup bez ohľadu na dĺžku praxe, dosiahnutého vzdelania, záleží len a len na schopnostiach a ochote vziať na seba zodpovednosť za vedenie projektu a riadenie ľudí. Svoje poďakovanie zamestnancom vyjadrujeme okrem platov a odmien zverením služobných automobilov do osobného užívania, poskytnutím služobných telefónov a motivačným programom ako:

Aktuálne pracovné pozície

Nákupca vo výrobnej spoločnosti/Kooperant

Zobraziť kompletný inzerát