Príhovor vedúceho divízie

face-241x300

Vážení obchodní priatelia,

divízia kusových dodávok sa začala prirodzene kreovať už počas prvých rokov fungovania spoločnosti ROEZ, s.r.o., s hlavným zameraním na energetiku a petrochémiu.

Tvoríme kompaktný pracovný tím so zameraním na návrh, zabezpečenie a kontrolu výroby, kompletizáciu, expedičné činnosti a servis technologických zariadení najmä vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchločinných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú či jadrovú bezpečnosť. Vďaka skúsenostiam a dlhodobým zmluvným väzbám so svetovými výrobcami armatúr, čerpadiel a pohonov, dokážeme zabezpečovať tie najnáročnejšie aplikácie, ako sú dodávky zariadení pre riadenie ťažkých havárií v jadrovej energetike, pre vysokotlakové aplikácie v petrochemickom a chemickom priemysle. Zároveň sme podporou pre obstarávanie náročných komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie našej spoločnosti.

Malé projekty, kde absolútnu majoritu tvoria kusové technologické dodávky zabezpečujeme ako garant na kľúč. Hlavnými spolupracujúcimi divíziami sú divízia R&D, ktorá zabezpečuje dodatočnú kvalifikáciu zariadení v oblasti preukázania bezpečnosti pre účely jadrovej energetiky, alebo pre kritické aplikácie na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov, ďalej divízia,  výroba, ktorá poskytuje potrebné zázemie pre kompletizáciu, podporu servisu a skladovanie a divízia kvality, ktorá zabezpečuje činnosti v oblasti riadenia kvality, kontroly kvality a prípravy dokumentácie.

Staráme sa o spokojnosť zákazníkov v záručnej a pozáručnej dobe zabezpečením dodávok náhradných dielov, záručným a pozáručným servisom, modifikáciami, modernizáciami zariadení pomocou nášho odborného inžinierskeho a servisného personálu s viac než 20 ročnou praxou.

Profesionalita a dobrý vzťah so zákazníkom sú našim krédom a cestou k úspechu pri zabezpečovaní technologických balíčkov pre Váš priemyselný projekt.

KDO_brozura_press22 S úctou, Peter Orovnický

Profil divízie

Divízia Technologické zariadenia sa zaoberá dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracujeme so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

Ponuka produktov a služieb

Oprávnenia

  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke.
  • Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.
  • Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových.
  • Oprava vyhradených technických zariadení tlakových.
  • Oprava vyhradených technických zariadení plynových
  • STN EN ISO 3834 časť 2
  • ISO 9001:2015
  • OHSAS 18001:2007
  • ISO 14001:2004
  • Certifikované servisné stredisko VELAN, ADAMS, SPX Copes Vulcan, SPX Plenty Filtration, AUMA, ROTORK