Veľké chladiace stanice
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10269 – Výmena absorbčnej chladiacej jednotky YORK pre Slovenské elektrárne
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Chladiace stanice VO-II / Etylénové pece
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC IPR EBO 10269 – Výmena absorbčnej chladiacej jednotky YORK pre Slovenské elektrárne 2016 2017 Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
EP Chladiace stanice VO-II / Etylénové pece 2008 2009 SLOVNAFT, a.s.
Späť na produkty a služby