Priemyselné stavby
Kľúč EPC
Popis Modernizace balící linky
Začiatok 2021
Koniec 2022
Konečný užívateľ SPOLANA s.r.o.
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Šášovské Podhradie, Hala DC1
Začiatok 2021
Koniec trvá
Konečný užívateľ Prologis Slovak Republic Management (TAM Properties ZH a.s.)
Kľúč C
Popis Kabelážne činnosti - Revízni technici _ časť 3
Začiatok 2021
Koniec 2023
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč C
Popis Kabelážne činnosti - Revízni technici _ časť 4
Začiatok 2021
Koniec trvá
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč S
Popis Zmluva o poskytovaní integrovaných služieb správy objektu - Senec
Začiatok 2022
Koniec trvá
Konečný užívateľ Prologis Slovak Republic Management
Kľúč EPC
Popis Chemický závod na výrobu „Rhamnolipidov“
Začiatok 2022
Koniec 2023
Konečný užívateľ Evonik Fermas s.r.o.
Kľúč S
Popis Zmluva o poskytovaní integrovaných služieb správy objektu - Senec
Začiatok 2023
Koniec trvá
Konečný užívateľ Prologis Slovak Republic Management
Kľúč R
Popis M63 Servisné činnosti
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč C
Popis Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici – 1.ČASŤ
Začiatok 2018
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC1
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic I s.r.o., Cez panské 4006/5, Nitra 949 01
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC2
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic II s.r.o., Cez panské 4007/7, Nitra 949 01
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC3
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic III s.r.o., Dialničná cesta 24, Senec 90301
Kľúč S
Popis Odborná pomoc pri riadení a zabezpečení kvality
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ CHEMCOMEX Praha, a.s. - org. zložka Slovensko
Kľúč E
Popis Rámcová zmluva na vykonávanie proj. prác a inž. činností pre invest. projekty
Začiatok 2017
Koniec prebieha
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč C
Popis Projekt MO34 – Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže a technická inšpekcia SKN 17003
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč C
Popis Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici – 1.ČASŤ
Začiatok 2018
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC1
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic I s.r.o., Cez panské 4006/5, Nitra 949 01
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC2
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic II s.r.o., Cez panské 4007/7, Nitra 949 01
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC3
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Quntar Slovak Logistic III s.r.o., Dialničná cesta 24, Senec 90301
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Šášovské podhradie, Hala DC1
Začiatok 2019
Koniec trvá
Konečný užívateľ Prologis
Kľúč S
Popis Upratovacie a čistiace práce pre EMO
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne,a.s.
Kľúč S
Popis Upratovanie v areáli dostavby MO34
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne,a.s.
Kľúč S
Popis Priemyselné čistenie výrobných hál
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Camfil s.r.o.
Kľúč S
Popis Upratovanie v areáli dostavby MO34
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne,a.s.
Kľúč S
Popis Upratovanie v areáli dostavby MO34
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne,a.s.
Kľúč S
Popis Zimná a letná údržba komunikácií v objektoch elektrární Nováky a vodných elektrární
Začiatok 2017
Koniec trvá
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane demontážnych prác pri sanácií azbestov
Začiatok 2006
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč S
Popis Upratovacie a čistiace práce administratívnych priestorov
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Doplnkové upratovacie a čistiace práce vykonávané horolezeckou technikou
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Hilton Košice
Kľúč S
Popis Upratovacie a čistiace práce
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Alcan Slovensko
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ LEAF Slovakia
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Výškové práce
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovinterga Energy
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Alcan Slovensko
Kľúč S
Popis Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch, údržby vonkajších zelených a spevnených pôch
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ LEAF Slovakia
Kľúč S
Popis Výkon komplexnej zimnej a letnej starostlivosti o zelené plochy a prístupové komunikácie, priemyselná zóna
Začiatok 2009
Koniec 2011
Konečný užívateľ Mesto Levice
Kľúč EPC
Popis Výstavba výrobnej haly ROEZ
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
Kľúč S
Popis Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických všetkých doplnkových zariadení -sídlo spoločnosti a výrobný závod ROEZ, s.r.o.
Začiatok 2014
Koniec priebežne
Konečný užívateľ ROEZ, s.r.o.
Kľúč E
Popis Minimalizácia odpadov EMO
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC Modernizace balící linky 2021 2022 SPOLANA s.r.o.
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Šášovské Podhradie, Hala DC1 2021 trvá Prologis Slovak Republic Management (TAM Properties ZH a.s.)
C Kabelážne činnosti - Revízni technici _ časť 3 2021 2023 Slovenské elektrárne, a.s.
C Kabelážne činnosti - Revízni technici _ časť 4 2021 trvá Slovenské elektrárne, a.s.
S Zmluva o poskytovaní integrovaných služieb správy objektu - Senec 2022 trvá Prologis Slovak Republic Management
EPC Chemický závod na výrobu „Rhamnolipidov“ 2022 2023 Evonik Fermas s.r.o.
S Zmluva o poskytovaní integrovaných služieb správy objektu - Senec 2023 trvá Prologis Slovak Republic Management
R M63 Servisné činnosti 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
C Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici – 1.ČASŤ 2018 2021 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC1 2019 trvá Quntar Slovak Logistic I s.r.o., Cez panské 4006/5, Nitra 949 01
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC2 2019 trvá Quntar Slovak Logistic II s.r.o., Cez panské 4007/7, Nitra 949 01
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC3 2019 trvá Quntar Slovak Logistic III s.r.o., Dialničná cesta 24, Senec 90301
S Odborná pomoc pri riadení a zabezpečení kvality 2019 2020 CHEMCOMEX Praha, a.s. - org. zložka Slovensko
E Rámcová zmluva na vykonávanie proj. prác a inž. činností pre invest. projekty 2017 prebieha SLOVNAFT, a.s.
C Projekt MO34 – Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže a technická inšpekcia SKN 17003 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
C Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici – 1.ČASŤ 2018 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC1 2019 trvá Quntar Slovak Logistic I s.r.o., Cez panské 4006/5, Nitra 949 01
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC2 2019 trvá Quntar Slovak Logistic II s.r.o., Cez panské 4007/7, Nitra 949 01
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Jaguar Land Rover, Hala DC3 2019 trvá Quntar Slovak Logistic III s.r.o., Dialničná cesta 24, Senec 90301
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických zariadení objektu-Logistické centum Šášovské podhradie, Hala DC1 2019 trvá Prologis
S Upratovacie a čistiace práce pre EMO 2014 2016 Slovenské elektrárne,a.s.
S Upratovanie v areáli dostavby MO34 2015 2017 Slovenské elektrárne,a.s.
S Priemyselné čistenie výrobných hál 2016 2017 Camfil s.r.o.
S Upratovanie v areáli dostavby MO34 2016 2016 Slovenské elektrárne,a.s.
S Upratovanie v areáli dostavby MO34 2017 2018 Slovenské elektrárne,a.s.
S Zimná a letná údržba komunikácií v objektoch elektrární Nováky a vodných elektrární 2017 trvá Slovenské elektrárne, a.s.
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane demontážnych prác pri sanácií azbestov 2006 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
S Upratovacie a čistiace práce administratívnych priestorov 2007 2007 Slovinterga Energy
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2007 2007 Slovinterga Energy
S Doplnkové upratovacie a čistiace práce vykonávané horolezeckou technikou 2008 2008 Hilton Košice
S Upratovacie a čistiace práce 2008 2008 Alcan Slovensko
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2008 2008 LEAF Slovakia
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2008 2008 Slovinterga Energy
S Výškové práce 2008 2008 Slovinterga Energy
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2009 2009 Slovinterga Energy
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch 2009 2010 Alcan Slovensko
S Priemyselné upratovacie a čistiace práce vrátane výškových prác v technologických priestoroch, údržby vonkajších zelených a spevnených pôch 2009 2009 LEAF Slovakia
S Výkon komplexnej zimnej a letnej starostlivosti o zelené plochy a prístupové komunikácie, priemyselná zóna 2009 2011 Mesto Levice
EPC Výstavba výrobnej haly ROEZ 2012 2013 ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
S Realizácia a zabezpečenie technickej správy objektu a všetkých technologických všetkých doplnkových zariadení -sídlo spoločnosti a výrobný závod ROEZ, s.r.o. 2014 priebežne ROEZ, s.r.o.
E Minimalizácia odpadov EMO 2008 2009 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Späť na produkty a služby