Energocentrá
SPOLANA, A.S. - CONSTRUCTION OF NEW ENERGY CENTRE FOR SPOLANA A.S

Predmetom tohto projektu je výstavba nového energetického centra zabezpečujúceho výrobu pary požadovaných parametrov pre technologické potreby v SPOLANA, a.s.

Na výrobu pary sú v novej kotolni nainštalované dva parné kotly spaľujúce zemný plyn. Výkon každého kotla je 35 t / h nasýtenej pary pri menovitom tlaku pary 2,1 MPa (a).

Celkový parný výkon kotolne je 70 t / h nasýtenej pary vrátane vlastnej spotreby kotolne. Konštrukcia zariadenia kotolne je obmedzená na maximálny tepelný príkon nepresahujúci 50 MWt.

Limitujúcou podmienkou navrhovaného riešenia novej kotolne bolo vysporiadanie sa s definovanou hladinou vody v čase zaplavenia. Na základe stavu úrovne povodne v minulosti bola výška podlahy novej kotolne stanovená na + 2 250 m.

Všeobecná charakteristika:

Výstupné médium:
sýta para
Typ kotla:
UNIVERSAL ZFR
Menovitý parný výkon kotla:
35 t / h
Počet kotlov:
2
Výkon kotolne:
70 t / h
Menovitý tlak sýtej pary:
21,0 bar (a)
Teplota pary:
215 °C
Teplota napájacej vody:
103 °C (max. 111,5 °C)
Menovitý tepelný výkon kotla:
22,993 MWt
Menovitý tepelný príkon kotla:
23,979 MWt
Výstupná teplota spalín:
114 °C
Palivo:
Zemný plyn
Účinnosť pri menovitom výkone (podľa EN 12953 časť 11):
95,9 %
SLOVINTEGRA ENERGY – S.R.O. – KOMPLETNÁ STROJNOTECHNOLOGICKÁ DODÁVKA A MONTÁŽ PRE PPC 80 MWE / STROJOVŇA, KOTOL

Projekt výstavby nového PPC 80MWe pozostával z komplexnej realizácie strojno-technologickej časti v nasledovnom členení:

 • Spaľovacia turbína s generátorom
 • Parná turbína s generátorom
 • Parný a kondenzátny systém – systém hlavného kondenzátu, výmenníková stanica VS1 a redukčná stanica pary a potrubné rozvody parovodného cyklu
 • Systém surovej vody – zásobná nádrž 100m3, nerezové prepojovacie potrubné rozvody a čerpadlá
 • Systém napájacej vody – napájacia nádrž s odplyňovačom, expandér odluhu, nábehový expandér, 3ks napájacie čerpadlá, potrubné rozvody
 • Systém chladiacej vody – chladiace veže, čerpadlá, prepojovacie potrubné rozvody
 • Systém stlačeného vzduchu – kompresory so sušičom,  tri vzdušníky a nerezové prepojovacie potrubné rozvody.
PPC ENERGY, A.S. - 58 MWE ZDROJ PRE PPC ENERGY, A.S.

Projekt výstavby PPC 58MWe pre PPC ENERGY, a.s. pozostával z komplexnej realizácie strojno-technologickej časti v nasledovnom členení:

 • Set spaľovacej plynovej turbíny a generátora vrátane
 • Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu
 • Modul vstrekovej vody a prívod vstrekovej vody
 • Systém tlakového vzduchu
 • Systém chladiacej vody
ADATO, S.R.O., OZ ČR - REALIZÁCIA STROJNOTECHNOLOGICKEJ ČASTI - SPA-ĽOVACEJ TURBÍNY A ROZVODOV PRE ŠZ 58 MWE PROSTĚJOV

Projekt výstavby PPC 58MWe do Prostějova, a.s. pozostával z komplexnej realizácie strojno-technologickej časti v nasledovnom členení:

 • Set spaľovacej plynovej turbíny a generátora vrátane
 • Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu
 • Chemická úpravňa vody
 • Systém tlakového vzduchu
Kľúč EP
Popis Drum for Project 19PBCH
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Borsodchem Zrt.
Kľúč EPC
Popis Construction of New Energy Centre for Spolana a.s
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ SPOLANA,a.s.
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Aker Solutions, UK
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
Kľúč E
Popis Realizačný projekt strojovne elektrárne
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
Kľúč P
Popis Kotlové uzávery, kotol 180 t/h
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Petrobras
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ BELFAST, UK
Kľúč PC
Popis Strojná časť diela SCP 58 MWe, výroba a montáž vzduchových kanálov spaľovacej turbíny
Začiatok 2010
Koniec 2010
Konečný užívateľ PPC Energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Realizácia strojnotechnologickej časti - spaľovacej turbíny a rozvodov pre ŠZ 58 MWe Prostějov
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Gama Investment, s.r.o.
Kľúč P
Popis HRSC kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Bacau, Rumunsko
Kľúč P
Popis Kotlové uzávery, kotol 1215 t/h
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Endesa, s.a., Čile
Kľúč EP
Popis Kotol na biomasu
Začiatok 2008
Koniec 2088
Konečný užívateľ Otin
Kľúč P
Popis Kotol na biomasu
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Jitka Otín
Kľúč PC
Popis Dodávka, montáž a testy komponentov zauhľovania pre 2x25 MW, Lac Thinh, Vietnam
Začiatok 2009
Koniec 2011
Konečný užívateľ BTG Slovensko
Kľúč EP
Popis Chladiace stanice a regulácia / Kotol
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ FunderMAX GmbH St. Veit/Glan, Rakúsko
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EP Drum for Project 19PBCH 2020 2021 Borsodchem Zrt.
EPC Construction of New Energy Centre for Spolana a.s 2018 2019 SPOLANA,a.s.
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Aker Solutions, UK
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
E Realizačný projekt strojovne elektrárne 2007 2007 Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
P Kotlové uzávery, kotol 180 t/h 2007 2008 Petrobras
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2008 2009 BELFAST, UK
PC Strojná časť diela SCP 58 MWe, výroba a montáž vzduchových kanálov spaľovacej turbíny 2010 2010 PPC Energy, s.r.o.
EP Realizácia strojnotechnologickej časti - spaľovacej turbíny a rozvodov pre ŠZ 58 MWe Prostějov 2011 2012 Gama Investment, s.r.o.
P HRSC kotol 2012 2012 Bacau, Rumunsko
P Kotlové uzávery, kotol 1215 t/h 2008 2008 Endesa, s.a., Čile
EP Kotol na biomasu 2008 2088 Otin
P Kotol na biomasu 2008 2008 Jitka Otín
PC Dodávka, montáž a testy komponentov zauhľovania pre 2x25 MW, Lac Thinh, Vietnam 2009 2011 BTG Slovensko
EP Chladiace stanice a regulácia / Kotol 2006 2007 FunderMAX GmbH St. Veit/Glan, Rakúsko
Späť na produkty a služby