Veľké vodohospodárske riešenia uzatvárania a regulácie prietoku
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Š.P. - REKONŠTRUKCIA OVLÁDANIA PLA-VEBNÝCH KOMÔR A VYBUDOVANIE STROJOVNÍ HYDRAULICKÝCH STANÍC NA PLAVEBNÝCH KOMORÁCH SVD G-N, STUPEŇ GABČÍKOVO

Predmetom plnenia bolo priemyselné dielo obrovského významu pre bezpečnú prevádzku plavby po Dunaji. Pozostávalo z návrhu, projektu, výroby, realizácie a uvedenia do prevádzky dvoch nových hydraulických strojovní pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky vpustí a výpustí plavebných komôr vrátane nových vysokotlakých potrubných rozvodov a následnej rekonštrukcie ovládaní / pohonov samotných vpustí a výpustí. Dielo pozostávalo zo stavebnej časti – konkrétne vybudovania dvoch stavebných objektov strojovní, strojnej časti – konkrétne celej špeciálne navrhnutej technológie výkonných hydraulických agregátov, olejového hospodárstva, vrátane vybudovania skladového hospodárstva a stáčacej stanice.

Súčasťou bol návrh a výroba špeciálnych tlakových poklopov zaisťujúcich tesnosť vnútorných dutín plavebných komôr po demontovanej pôvodnej technológii. Ďalej dielo pozostávalo z častí elektro a MaR – konkrétne išlo o kompletný vývoj a výrobu automatík pre ovládanie technológie, nové silnoprúdové a slaboprúdové rozvádzače a rozvody, vrátane implementácie do centrálneho riadiaceho systému vodného diela.

Kľúč EPC
Popis E725-Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB
Začiatok 2021
Koniec 2023
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis F114 - VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV
Začiatok 2023
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 1 VE Trenčín
Začiatok 2023
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EPC
Popis Výroba a dodávka 2ks výtokových hradidlových tabúľ pre TG1 na VE Nové Mesto nad Váhom
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EOC
Popis Bežná oprava 2ks vtokových zariadení TG2 VE Trenčín
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 2 VE Nosice
Začiatok 2015
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka 2 ks výtokových tabúľ Kostolná, Dubnica
Začiatok 2015
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba 4ks vtokových hradidiel Horná Streda
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EPC
Popis Oprava hydraul. systému a ovládania - Kosihy, Šahy, Sokolec
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč EOC
Popis Repasia 2 ks hydrovalcov pre plavebné komory stupňa Gabčíkovo
Začiatok 2014
Koniec 2014
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč PC
Popis Výroba a dodávka 2ks výtokových hradidlových tabúľ pre TG1 VE Horná Streda a Kostolná
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EP
Popis Oprava 2ks kanálových posúvačov odberu chladiacej vody z výtokov VE Lipovec – BO TG2“
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč PC
Popis Slepčany, VN Slepčany – oprava uzáverov
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč E
Popis Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Sučany,
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EPC
Popis SVD G N Gabčíkovo- plavebné komory -prekládka hydraulických potrubí v strojovni
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč OC
Popis Generálna oprava klapkových uzáverov TG1 a TG2 PVE Ružín vrátane výmeny potrubia chladiacej vody DN400 v strojovni klapiek
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava hydraulických pohonov regulačných uzáverov vtokov a výtokov na plavebných komorách stupňa Gabčíkovo
Začiatok 2011
Koniec 2011
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč EP
Popis Rekonštrukcia ovládania plavebných komôr a vybudovanie strojovní hydraulických staníc na plavebných komorách SVD G-N, stupeň Gabčíkovo
Začiatok 2011
Koniec 2015
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč EPC
Popis Výroba hydraulických pohonov pre ovládanie stredovej hati stupňa Čuňovo
Začiatok 2011
Koniec 2011
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč EPC
Popis Výroba a montáž 4 ks dvojplášťových nádrží na skladovanie hydraulického oleja, á 5 m3, vrátane elektrovýstroja a identifikácie priesakov- pre hydrotechnické zariadenie Gabčíkovo - vtok/výtok
Začiatok 2011
Koniec 2014
Konečný užívateľ Vodohospodárska výstavba, š.p.
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 3 Nosice
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč PC
Popis Oprava uzáverov VS Veľké Kozmálovce
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 3 Nosice / Oprava 2 ks piestnic servomotorov rýchlouzáverov TG 3 Nosice
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč E
Popis Štúdia - Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Krpeľany, Sučany, Lipovec
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč PC
Popis Oprava uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (ŠŠ2)
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč PC
Popis Oprava uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (ŠŠ4)
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka 2 ks výtokových tabúľ Kostolná, Dubnica
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč PC
Popis Automatizácia uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (N. Rudno)
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč OC
Popis Hať Bošany MVE repasácia turbíny
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč EPC
Popis VS Veľké Kozmálovce oprava ohrevu I.hať. poľa
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC E725-Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB 2021 2023 ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC F114 - VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV 2023 prebieha realizácia ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 1 VE Trenčín 2023 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s.
EPC Výroba a dodávka 2ks výtokových hradidlových tabúľ pre TG1 na VE Nové Mesto nad Váhom 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s.
EOC Bežná oprava 2ks vtokových zariadení TG2 VE Trenčín 2019 2020 Slovenské elektrárne, a.s.
EOC Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 2 VE Nosice 2015 2016 Slovenské elektrárne, a.s.
EP Výroba a dodávka 2 ks výtokových tabúľ Kostolná, Dubnica 2015 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
EP Výroba 4ks vtokových hradidiel Horná Streda 2016 2017 Slovenské elektrárne, a.s.
EPC Oprava hydraul. systému a ovládania - Kosihy, Šahy, Sokolec 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EOC Repasia 2 ks hydrovalcov pre plavebné komory stupňa Gabčíkovo 2014 2014 Vodohospodárska výstavba, š.p.
PC Výroba a dodávka 2ks výtokových hradidlových tabúľ pre TG1 VE Horná Streda a Kostolná 2014 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
EP Oprava 2ks kanálových posúvačov odberu chladiacej vody z výtokov VE Lipovec – BO TG2“ 2014 2015 Slovenské elektrárne, a.s.
PC Slepčany, VN Slepčany – oprava uzáverov 2014 2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
E Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Sučany, 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s.
EPC SVD G N Gabčíkovo- plavebné komory -prekládka hydraulických potrubí v strojovni 2014 2015 Vodohospodárska výstavba, š.p.
OC Generálna oprava klapkových uzáverov TG1 a TG2 PVE Ružín vrátane výmeny potrubia chladiacej vody DN400 v strojovni klapiek 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
EOC Generálna oprava hydraulických pohonov regulačných uzáverov vtokov a výtokov na plavebných komorách stupňa Gabčíkovo 2011 2011 Vodohospodárska výstavba, š.p.
EP Rekonštrukcia ovládania plavebných komôr a vybudovanie strojovní hydraulických staníc na plavebných komorách SVD G-N, stupeň Gabčíkovo 2011 2015 Vodohospodárska výstavba, š.p.
EPC Výroba hydraulických pohonov pre ovládanie stredovej hati stupňa Čuňovo 2011 2011 Vodohospodárska výstavba, š.p.
EPC Výroba a montáž 4 ks dvojplášťových nádrží na skladovanie hydraulického oleja, á 5 m3, vrátane elektrovýstroja a identifikácie priesakov- pre hydrotechnické zariadenie Gabčíkovo - vtok/výtok 2011 2014 Vodohospodárska výstavba, š.p.
EOC Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 3 Nosice 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
PC Oprava uzáverov VS Veľké Kozmálovce 2012 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EOC Generálna oprava 2 ks vtokových zariadení TG 3 Nosice / Oprava 2 ks piestnic servomotorov rýchlouzáverov TG 3 Nosice 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
E Štúdia - Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Krpeľany, Sučany, Lipovec 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s.
PC Oprava uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (ŠŠ2) 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
PC Oprava uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (ŠŠ4) 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EP Výroba a dodávka 2 ks výtokových tabúľ Kostolná, Dubnica 2013 2013 Slovenské elektrárne, a.s.
PC Automatizácia uzáverov rozvodného potrubia VS Nováky (N. Rudno) 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
OC Hať Bošany MVE repasácia turbíny 2013 2013 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
EPC VS Veľké Kozmálovce oprava ohrevu I.hať. poľa 2013 2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Späť na produkty a služby