Rekonštrukcie tlakových systémov a systémov výmeny tepla
Kľúč EPC
Popis 7742 Náhrada ručních armatur zimních ochran CHV za elektroarmatury
Začiatok 2020
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Temelín
Kľúč EPC
Popis M29C – Piping and Electrical Installation Works for FM200 System (Firefighting of Unit 4)
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč PC
Popis Resolution of Findings on Diesel generator station (DGS) Unit 3 during Commissioning/Technical operation
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EC
Popis Generators installation and testing - EDGS Unit 4 Inštalácia a skúšky 3 generátorov záložnej dieselgenerátorovej stanice bloku 4
Začiatok 2020
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis PPR_Modifikácia dýz merania prietoku NV za VTO
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO12
Kľúč EP
Popis M67A Dodávka posúvačov SS
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EP
Popis Vlnovcové ventily KIP_EBO
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ PPA ENERGO s.r.o.
Kľúč EP
Popis Drum for Project 19PBCH
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Borsodchem Zrt.
Kľúč PC
Popis Obnova zařízení adsorpce
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ SPOLANA s.r.o.
Kľúč EP
Popis Reaktor_R101_Duslo externí výroba
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Oprava trubkového prostoru výměníku W260.
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ DEZA, a.s.
Kľúč E
Popis OSBL Vonkajšie rozvody LPR prúdov
Začiatok 2020
Koniec 2020
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis VYR_Nerezová nádrž KTP
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ KTP Group, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Tesniace súpravy pneumatických valcov RČA VELAN
Začiatok 2021
Koniec 2021
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis 7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii a 8316 Rekonstrukce potrubní trasy od KO k HPV
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis 7419 - Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ - x.x4.7.142.1
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis 7442 – Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis G840 - DODATEČNÁ OPATŘENÍ PRO ZVLÁDÁNÍ TH – ZAPLAVENÍ AZ V TNR A DLOUHODOBÝ ODVOD TEPLA Z KONTEJNMENTU
Začiatok 2022
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis LD17007_OPTIMALIZACE PRAČEK BENZÍNU_I.A II. ETAPA_EPC
Začiatok 2021
Koniec 2023
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Chemický závod na výrobu „Rhamnolipidov“
Začiatok 2022
Koniec 2023
Konečný užívateľ Evonik Fermas s.r.o.
Kľúč EPC
Popis 9543 - 2TJ21S05 - NÁHRADA RČA VELAN B13
Začiatok 2023
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč C
Popis R19EJ2X1
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Kľúč EP
Popis Nádoba přefukovací M-242
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Svazek chladiče odluhu E102B
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Obnova kondenzátoru polymeračních reaktoru
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ SPOLANA s.r.o.
Kľúč PC
Popis Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec
Začiatok 2018
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč S
Popis Technical, quality support for Mechanical Completion works in Conventional Island Unit 4
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč R
Popis Early engineering works
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč E
Popis Fast track engineering activities EDGS U4
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč PC
Popis Modification of piping and installation of three solenoid valves
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč A
Popis Analýza trhlín
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis Obnovenie projektovej spoľahlivosti sprchových chladičov bezpečnostných systémov
Začiatok 2019
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Rúrkový zväzok pre ohrievač oleja
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč E
Popis Supply of the overall Detail Design in form of 3D model for EDGS U4
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EP
Popis 8266 - Rekonstrukce klínů RČA VELAN - nové kliny VELAN
Začiatok =[1]!'!JADROVÁ ENERGETIKA!R91C6:R91C7'
Koniec #REF!
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč E
Popis As Built
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč A
Popis 7635 -Odvŕtanie svorníkov RČA Velan DN450 a DN500
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis IPR EBO B19117 Výmena klapkového uzáveru 15.0.104.4
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Modifikácia odlučovačov vlhkosti pred TG na 2. bloku Atómových elektrární Mochovce
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPC
Popis Výměna elektroventilů na vstupech reaktorů KO 15
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Zväzok trubkový 2515-RB01
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Zväzok 3411-E032
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EC
Popis Nová ropná nádrž_blendovacia stanica
Začiatok 2018
Koniec 2020
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč E
Popis AAG - New Pipeline to Flare
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Nové výmenníky E-501A a E-502A
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Zväzok výmenníka U 1393-E10
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Výměna klapky na vstupu do R-101 na ČP
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Nový reaktor R502A na POX
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč
Popis Oxychloračný reaktor R 304 - Výroba a dodávka
Začiatok
Koniec
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis LR17026- OHC el.motorem ovládané ventily
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Obnova trubkového svazku s trubkovnicí v chladiči E4.2C
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Odlučovač páry FA-134
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Předehrívač technologické páry EA-129
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Aparáty k výmenníku 4310-E01/E02
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
Kľúč EPC
Popis Výroba a oprava vzduchových chladičov 2513-A02/1,2 a 2514-A02/1,2,3,4,5
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč PC
Popis Renovácia – zväzok kondenzátora H115
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ SPOLANA,a.s.
Kľúč EP
Popis TA2018 Aparáty bloky 3,4,6,7
Začiatok 2017
Koniec prebieha
Konečný užívateľ Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10118 – Nová prepojovacia potrubná trasa na plnenie bazénu skladovania vyhoreného paliva a šachta č. 1
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
Kľúč A
Popis Zhodnotenie stávajúceho stavu RČA VELAN a návrh spôsobu opravy - EDU SKN 150006
Začiatok 2015
Koniec 2015
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EOC
Popis ČEZ-Repasia RČA Velan DN450 a DN500 Elektráreň Dukovany SKN16 004
Začiatok 2016
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis NZCH - Nová prepojovacia trasa 8JNR10
Začiatok 2016
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis 6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01
Začiatok 2017
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč PC
Popis Strojné projekty v EBO
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10096/8 –Modifikácia elektrických armatúr sekundárneho okruhu II. etapa
Začiatok 2015
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO EBO
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. EBO
Kľúč EPC
Popis Modifikácia chladičov sprchových systémov
Začiatok 2017
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč PC
Popis Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec
Začiatok 2018
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Nové výmenníky E501B, E502B
Začiatok 2017
Koniec 2019
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Ohrievač zbytku C5 EA711
Začiatok 2018
Koniec 2018
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Výroba 1ks trubkového zväzku 2511-E03
Začiatok 2018
Koniec 2018
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EP
Popis AVD6 – výmena C3 kolóny
Začiatok 2018
Koniec 2019
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EPC
Popis Náhrada výmenníka EA -710
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EP
Popis Trubkový svazek dochlazovače nitrózních plynů E5281
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Lovochemie, a.s. Lovosice
Kľúč EP
Popis 2411-H02/2,3 Generátor HHP-GEN 2 ks
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Česká Rafinérska a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba nového zväzku 2320-E20
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Česká Rafinérska a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba nového zväzku 1393-E10
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Česká Rafinérska a.s.
Kľúč EP
Popis Výroba nového zväzku 1392-E19 - 2 ks
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ Česká Rafinérska a.s.
Kľúč EPC
Popis Náhrada ručních ventilů elektroventily na výrobně čpavku
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EPC
Popis Výměna ventilů na turbocirkulátorech S 101-C a MC151 na výrobně čpavku
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EPC
Popis Výměna ventilů na turbocirkulátorech S 101-A,B na výrobně čpavku
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EPC
Popis Obnova výměníku E3.4 a
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ SPOLANA a.s.
Kľúč EP
Popis Chladič vzduchový 2301-W17/1
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EP
Popis Rúrkový zväzok výmenníka 2421-W01
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
Kľúč EP
Popis Zväzok 2418-E02
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
Kľúč E
Popis Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Sučany,
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč OC
Popis Demontáž, montáž, opravy a revízie armatúr a kompenzátorov MSA
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ _
Kľúč EP
Popis Rúrkový zväzok pre VJ EJ 2
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Rúrkový zväzok pre VJ reforming 5
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Vzduchový výmenník z rebrovaných rúr
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Hlavné uzávery (Process effluent valves) / Etylénové pece
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EP
Popis Rúrkový výmenník V551 pre VJ CCR5
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EC
Popis Rekonštrukcia etylénovej jednotky časť PSA - OSBL
Začiatok 2013
Koniec 2015
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EPC
Popis Výmena vybraných elektroventilov na PS 100-ČP-TA 2016
Začiatok 2015
Koniec 2016
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Regulácia a chladiace stanice pre PPC 80 MWe / Strojovňa, kotol
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Výkon kompletného outsourcingu strojnej údržby PPC 80 MWe Levice vrátane riadenia projektových zmien strojnej časti
Začiatok 2007
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč P
Popis Kotlové uzávery, kotol 180 t/h
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Petrobras
Kľúč C
Popis Paroplynové zariadenie / Kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Cementáreň Mordovia, RF
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ BELFAST, UK
Kľúč EP
Popis Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ ETI ALUMINYUM, Turecko
Kľúč C
Popis Rozšírenie chladiaceho systému vzduchovej kondenzácie turbíny 20 MWe o novú sekciu pre PPC 80 MWe Levice - vrátane montáže kompenzátorov DN1200 a DN2100
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč C
Popis Výroba prepojovacích potrubí
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ IEG Group, SR
Kľúč EP
Popis Hlavný parný uzáver / kotol
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ PPC Energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
Kľúč EP
Popis Hlavný parný uzáver / kotol
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ PPC Energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2010
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
Kľúč PC
Popis Strojná časť diela SCP 58 MWe, výroba a montáž vzduchových kanálov spaľovacej turbíny
Začiatok 2010
Koniec 2010
Konečný užívateľ PPC Energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Realizácia strojnotechnologickej časti - spaľovacej turbíny a rozvodov pre ŠZ 58 MWe Prostějov
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Gama Investment, s.r.o.
Kľúč P
Popis HRSC kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Bacau, Rumunsko
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ Colbún S.A., Chile
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ TIRME
Kľúč EP
Popis Redukčná stanica / strojovňa
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SE a.s., SR
Kľúč P
Popis Kotlové uzávery, kotol 1215 t/h
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Endesa, s.a., Čile
Kľúč PC
Popis Vyvedenie tepla v pare 40T/hod z ENO3,4 na ENOA, komplexný projekt RCHS s energetickými parovodmi tr. 15
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč P
Popis Prehrievač
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., EVO
Kľúč PC
Popis Dodávka, montáž a testy komponentov zauhľovania pre 2x25 MW, Lac Thinh, Vietnam
Začiatok 2009
Koniec 2011
Konečný užívateľ BTG Slovensko
Kľúč EP
Popis Dodávky klapiek dymovodov
Začiatok 2010
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ EKIBASTUZ
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ SVIADNOV
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ ELEKTRÁRNA DOMORADICE
Kľúč PC
Popis Dodanie, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec
Začiatok 2013
Koniec realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Modernizácia kondenzátora ENO B blok 1
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč E
Popis Prefabrikácia uložení „Dostavba EMO 34, Blok 4"
Začiatok 2011
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Preukazná dokumentácia pre systémy JEF,KBF, KTA, KBA,QJ
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč E
Popis Minimalizácia RAO
Začiatok 2011
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EC
Popis Hlavné rýchločinné armatúry na parovodoch admisnej pary V1 - Edward Valves DN450
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Výmena rúrok hlavného kondenzátora TG41 SE EBO
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Výroba 3 ks rúrkových výmenníkov (vložka ohrievača oleja)
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Ťažké havárie/Núdzový zdroj chladiva -prietokomery
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč E
Popis Regulačné šupátka 3x
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Regulačné šupátka 3x
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Vlnovcové ventily 5x
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Vlnovcové ventily 3x
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EC
Popis REKONŠTRUKCIA Bezpečnostného uzla PV parogenerátora EBO
Začiatok 2013
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Výroba 1 ks rúrkového výmenníka (vložka ohrievača oleja)
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Temelín
Kľúč EP
Popis Zabezpečenie funkčnosti spätných klapiek v rozvode TVD 1,2
Začiatok 2013
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč E
Popis Odtlakovanie prim. okruhu - preukazná dokumentácia
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka 14ks rýchločinných hermetických uzáverov ADAMS MAK pre projekt VUJE Oddelenie miestnosti SKR systému 4KLA71 EMO34
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Vzduchotechnika reaktorovni
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis Výmena armatúr -obtok katexového filtra
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč
Popis IPR EBO 10196 – Modifikácia – výmena zariadenia redukčnej stanice vodíka v objekte 644 SE – EBO, V-2
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Výmena výmenníkov 1,2 RY30W01
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč E
Popis ENHANCEMENT OF THE REACTOR CONFINEMENT SPRAY SYSTEM
Začiatok 2014
Koniec 2014
Konečný užívateľ Metsamor , ARMENIA
Kľúč P
Popis Regulácia
Začiatok 2005
Koniec 2006
Konečný užívateľ Panevezio Energia
Kľúč C
Popis Zváracie a rezacie práce počas montáže a demontáže modulov hlavného kondenzátora TG42 a TG32 Jaslovské Bohunice
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Výmena požiarnych uzáverov pre JAVYS-A1 - Jaslovské Bohunice
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ JAVYS, a.s.
Kľúč P
Popis Výroba olejovej súpravy pre chladiaci systém TG EBO
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč OC
Popis Klapky BTII pre barbotážnu vežu, EMOB3
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč OC
Popis Oprava, údržba turbín a točivých strojov a okolia turbíny K220-44 v SE EBO na JE V-2 a JAVYS
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
Kľúč EP
Popis Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Rýchločinné uzávery pre chladiace okruhy technickej vody dôležitej EMO bloky 1,2
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavné strojno technologické zariadenie pre zaplavenie šachty reaktora plniace aktívnu úlohu počas ťažkej havárie pre EBO V2,
Začiatok 2009
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Práce na strojných systémoch PO a SO - Údržba, opravy a revízie armatúr pre SE EBO, JAVYS a SE EMO vrátane prác realizovaných na bezpečnostných systémoch strojnej časti - RČA, PSA, kompenzácia objemu
Začiatok 2009
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
Kľúč C
Popis VTO, NTO, podchladzovače / strojovňa
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Hraničné armatúry hermetickej zóny
Začiatok 2010
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému RUŠIČA VÁKUA, pozostávajúca zo špeciálnych uzáverov so 100% tesnosťou navrhnutých tak, aby zabezpečili integritu hermetickej zóny a počas ťažkej havárie plnili aktívnu funkciu prerušenia vákua
Začiatok 2010
Koniec 2011
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Generálna oprava armatúr a dodávka nových kvalifikovaných a nekvalifikovaných servopohonov (AUMA SAI, SAN, SA) pre dostavbu MO 34 vrátane vykonania kompletnej rekvalifikácie armatúra + pohon
Začiatok 2010
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Výroba nerezových rúrkových výmenníkov
Začiatok 2010
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EOC
Popis Generálna oprava plynotesných uzáverov, BT2I,III,IV, N a výmena Servopohonov Inside a Outside containment (AUMA SAI, SAN, SA, SG),
Začiatok 2010
Koniec 2011
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč PC
Popis Zmena typu regulačnej armatúry RS 4,5/0,7MPa 1. a 2.blok
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EOC
Popis Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA)
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EOC
Popis Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA)
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre V2 EBO pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Systém havarijného chladenia aktívnej zóny , DPS 3.14.01 - miestnosti A001/1, A002/1, A003/1
Začiatok 2011
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Prefabrikácia potrubia „Dostavba EMO 34, Blok 4"
Začiatok 2011
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC 7742 Náhrada ručních armatur zimních ochran CHV za elektroarmatury 2020 prebieha realizácia ČEZ, a.s., JE Temelín
EPC M29C – Piping and Electrical Installation Works for FM200 System (Firefighting of Unit 4) 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
PC Resolution of Findings on Diesel generator station (DGS) Unit 3 during Commissioning/Technical operation 2020 2020 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EC Generators installation and testing - EDGS Unit 4 Inštalácia a skúšky 3 generátorov záložnej dieselgenerátorovej stanice bloku 4 2020 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC PPR_Modifikácia dýz merania prietoku NV za VTO 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO12
EP M67A Dodávka posúvačov SS 2020 2020 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EP Vlnovcové ventily KIP_EBO 2020 2020 PPA ENERGO s.r.o.
EP Drum for Project 19PBCH 2020 2021 Borsodchem Zrt.
PC Obnova zařízení adsorpce 2020 2020 SPOLANA s.r.o.
EP Reaktor_R101_Duslo externí výroba 2020 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Oprava trubkového prostoru výměníku W260. 2020 2020 DEZA, a.s.
E OSBL Vonkajšie rozvody LPR prúdov 2020 2020 SLOVNAFT, a.s.
EP VYR_Nerezová nádrž KTP 2020 2021 KTP Group, s.r.o.
EP Tesniace súpravy pneumatických valcov RČA VELAN 2021 2021 ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC 7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii a 8316 Rekonstrukce potrubní trasy od KO k HPV 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC 7419 - Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ - x.x4.7.142.1 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC 7442 – Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC G840 - DODATEČNÁ OPATŘENÍ PRO ZVLÁDÁNÍ TH – ZAPLAVENÍ AZ V TNR A DLOUHODOBÝ ODVOD TEPLA Z KONTEJNMENTU 2022 prebieha realizácia ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC LD17007_OPTIMALIZACE PRAČEK BENZÍNU_I.A II. ETAPA_EPC 2021 2023 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Chemický závod na výrobu „Rhamnolipidov“ 2022 2023 Evonik Fermas s.r.o.
EPC 9543 - 2TJ21S05 - NÁHRADA RČA VELAN B13 2023 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
C R19EJ2X1 2019 2019 SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
EP Nádoba přefukovací M-242 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Svazek chladiče odluhu E102B 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Obnova kondenzátoru polymeračních reaktoru 2019 2020 SPOLANA s.r.o.
PC Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec 2018 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
S Technical, quality support for Mechanical Completion works in Conventional Island Unit 4 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
R Early engineering works 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
E Fast track engineering activities EDGS U4 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
PC Modification of piping and installation of three solenoid valves 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
A Analýza trhlín 2019 2019 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC Obnovenie projektovej spoľahlivosti sprchových chladičov bezpečnostných systémov 2019 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Rúrkový zväzok pre ohrievač oleja 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
E Supply of the overall Detail Design in form of 3D model for EDGS U4 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EP 8266 - Rekonstrukce klínů RČA VELAN - nové kliny VELAN =[1]!'!JADROVÁ ENERGETIKA!R91C6:R91C7' #REF! ČEZ, a.s., JE Dukovany
E As Built 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
A 7635 -Odvŕtanie svorníkov RČA Velan DN450 a DN500 2019 2020 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC IPR EBO B19117 Výmena klapkového uzáveru 15.0.104.4 2019 2020 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Modifikácia odlučovačov vlhkosti pred TG na 2. bloku Atómových elektrární Mochovce 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPC Výměna elektroventilů na vstupech reaktorů KO 15 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Zväzok trubkový 2515-RB01 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Zväzok 3411-E032 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EC Nová ropná nádrž_blendovacia stanica 2018 2020 SLOVNAFT, a.s.
E AAG - New Pipeline to Flare 2018 2019 SLOVNAFT, a.s.
EP Nové výmenníky E-501A a E-502A 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Zväzok výmenníka U 1393-E10 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Výměna klapky na vstupu do R-101 na ČP 2018 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Nový reaktor R502A na POX 2019 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
Oxychloračný reaktor R 304 - Výroba a dodávka UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC LR17026- OHC el.motorem ovládané ventily 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Obnova trubkového svazku s trubkovnicí v chladiči E4.2C 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Odlučovač páry FA-134 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Předehrívač technologické páry EA-129 2019 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Aparáty k výmenníku 4310-E01/E02 2017 2017 Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
EPC Výroba a oprava vzduchových chladičov 2513-A02/1,2 a 2514-A02/1,2,3,4,5 2017 2018 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
PC Renovácia – zväzok kondenzátora H115 2017 2017 SPOLANA,a.s.
EP TA2018 Aparáty bloky 3,4,6,7 2017 prebieha Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
EPC IPR EBO 10118 – Nová prepojovacia potrubná trasa na plnenie bazénu skladovania vyhoreného paliva a šachta č. 1 2015 2017 Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
A Zhodnotenie stávajúceho stavu RČA VELAN a návrh spôsobu opravy - EDU SKN 150006 2015 2015 ČEZ, a.s. JE Dukovany
EOC ČEZ-Repasia RČA Velan DN450 a DN500 Elektráreň Dukovany SKN16 004 2016 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC NZCH - Nová prepojovacia trasa 8JNR10 2016 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC 6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01 2017 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
PC Strojné projekty v EBO 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC IPR EBO 10096/8 –Modifikácia elektrických armatúr sekundárneho okruhu II. etapa 2015 2018 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO EBO 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s. EBO
EPC Modifikácia chladičov sprchových systémov 2017 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
PC Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec 2018 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Nové výmenníky E501B, E502B 2017 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Ohrievač zbytku C5 EA711 2018 2018 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP Výroba 1ks trubkového zväzku 2511-E03 2018 2018 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EP AVD6 – výmena C3 kolóny 2018 2019 SLOVNAFT, a.s.
EPC Náhrada výmenníka EA -710 2016 2016 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EP Trubkový svazek dochlazovače nitrózních plynů E5281 2016 2016 Lovochemie, a.s. Lovosice
EP 2411-H02/2,3 Generátor HHP-GEN 2 ks 2016 2016 Česká Rafinérska a.s.
EP Výroba nového zväzku 2320-E20 2016 2016 Česká Rafinérska a.s.
EP Výroba nového zväzku 1393-E10 2016 2016 Česká Rafinérska a.s.
EP Výroba nového zväzku 1392-E19 - 2 ks 2016 2016 Česká Rafinérska a.s.
EPC Náhrada ručních ventilů elektroventily na výrobně čpavku 2016 2017 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EPC Výměna ventilů na turbocirkulátorech S 101-C a MC151 na výrobně čpavku 2016 2017 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EPC Výměna ventilů na turbocirkulátorech S 101-A,B na výrobně čpavku 2016 2017 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EPC Obnova výměníku E3.4 a 2017 2018 SPOLANA a.s.
EP Chladič vzduchový 2301-W17/1 2017 2017 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EP Rúrkový zväzok výmenníka 2421-W01 2017 2017 Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
EP Zväzok 2418-E02 2017 2017 Unipetrol RPA pre RAFINÉRIE
E Hydraulické ovládanie jalovej priepuste Sučany, 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s.
OC Demontáž, montáž, opravy a revízie armatúr a kompenzátorov MSA 2011 2012 _
EP Rúrkový zväzok pre VJ EJ 2 2007 2007 SLOVNAFT, a.s.
EP Rúrkový zväzok pre VJ reforming 5 2007 2007 SLOVNAFT, a.s.
EP Vzduchový výmenník z rebrovaných rúr 2008 2009 SLOVNAFT, a.s.
EP Hlavné uzávery (Process effluent valves) / Etylénové pece 2008 2009 SLOVNAFT, a.s.
EP Rúrkový výmenník V551 pre VJ CCR5 2008 2008 SLOVNAFT, a.s.
EC Rekonštrukcia etylénovej jednotky časť PSA - OSBL 2013 2015 SLOVNAFT, a.s.
EPC Výmena vybraných elektroventilov na PS 100-ČP-TA 2016 2015 2016 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Regulácia a chladiace stanice pre PPC 80 MWe / Strojovňa, kotol 2006 2007 Slovintegra energy, s.r.o.
EPC Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2006 2007 Slovintegra energy, s.r.o.
EPC Výkon kompletného outsourcingu strojnej údržby PPC 80 MWe Levice vrátane riadenia projektových zmien strojnej časti 2007 2010 Slovintegra energy, s.r.o.
P Kotlové uzávery, kotol 180 t/h 2007 2008 Petrobras
C Paroplynové zariadenie / Kotol 2007 2008 Cementáreň Mordovia, RF
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2008 2009 BELFAST, UK
EP Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2008 2009 ETI ALUMINYUM, Turecko
C Rozšírenie chladiaceho systému vzduchovej kondenzácie turbíny 20 MWe o novú sekciu pre PPC 80 MWe Levice - vrátane montáže kompenzátorov DN1200 a DN2100 2008 2008 Slovintegra energy, s.r.o.
C Výroba prepojovacích potrubí 2008 2008 IEG Group, SR
EP Hlavný parný uzáver / kotol 2009 2009 PPC Energy, s.r.o.
EP Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2009 2009 Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
EP Hlavný parný uzáver / kotol 2009 2009 PPC Energy, s.r.o.
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2010 2012 ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
PC Strojná časť diela SCP 58 MWe, výroba a montáž vzduchových kanálov spaľovacej turbíny 2010 2010 PPC Energy, s.r.o.
EP Realizácia strojnotechnologickej časti - spaľovacej turbíny a rozvodov pre ŠZ 58 MWe Prostějov 2011 2012 Gama Investment, s.r.o.
P HRSC kotol 2012 2012 Bacau, Rumunsko
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2008 2009 Colbún S.A., Chile
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2008 2009 TIRME
EP Redukčná stanica / strojovňa 2008 2009 SE a.s., SR
P Kotlové uzávery, kotol 1215 t/h 2008 2008 Endesa, s.a., Čile
PC Vyvedenie tepla v pare 40T/hod z ENO3,4 na ENOA, komplexný projekt RCHS s energetickými parovodmi tr. 15 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
P Prehrievač 2009 2009 Slovenské elektrárne, a.s., EVO
PC Dodávka, montáž a testy komponentov zauhľovania pre 2x25 MW, Lac Thinh, Vietnam 2009 2011 BTG Slovensko
EP Dodávky klapiek dymovodov 2010 2010 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 EKIBASTUZ
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 SVIADNOV
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 ELEKTRÁRNA DOMORADICE
PC Dodanie, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec 2013 realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Modernizácia kondenzátora ENO B blok 1 2013 2013 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
E Prefabrikácia uložení „Dostavba EMO 34, Blok 4" 2011 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Preukazná dokumentácia pre systémy JEF,KBF, KTA, KBA,QJ 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
E Minimalizácia RAO 2011 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EC Hlavné rýchločinné armatúry na parovodoch admisnej pary V1 - Edward Valves DN450 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Výmena rúrok hlavného kondenzátora TG41 SE EBO 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Výroba 3 ks rúrkových výmenníkov (vložka ohrievača oleja) 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Ťažké havárie/Núdzový zdroj chladiva -prietokomery 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
E Regulačné šupátka 3x 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Regulačné šupátka 3x 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Vlnovcové ventily 5x 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Vlnovcové ventily 3x 2012 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EC REKONŠTRUKCIA Bezpečnostného uzla PV parogenerátora EBO 2013 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Výroba 1 ks rúrkového výmenníka (vložka ohrievača oleja) 2013 2013 ČEZ, a.s., JE Temelín
EP Zabezpečenie funkčnosti spätných klapiek v rozvode TVD 1,2 2013 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
E Odtlakovanie prim. okruhu - preukazná dokumentácia 2013 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EP Výroba a dodávka 14ks rýchločinných hermetických uzáverov ADAMS MAK pre projekt VUJE Oddelenie miestnosti SKR systému 4KLA71 EMO34 2013 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Vzduchotechnika reaktorovni 2013 2013 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC Výmena armatúr -obtok katexového filtra 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
IPR EBO 10196 – Modifikácia – výmena zariadenia redukčnej stanice vodíka v objekte 644 SE – EBO, V-2 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Výmena výmenníkov 1,2 RY30W01 2014 2015 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
E ENHANCEMENT OF THE REACTOR CONFINEMENT SPRAY SYSTEM 2014 2014 Metsamor , ARMENIA
P Regulácia 2005 2006 Panevezio Energia
C Zváracie a rezacie práce počas montáže a demontáže modulov hlavného kondenzátora TG42 a TG32 Jaslovské Bohunice 2007 2007 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Výmena požiarnych uzáverov pre JAVYS-A1 - Jaslovské Bohunice 2008 2009 JAVYS, a.s.
P Výroba olejovej súpravy pre chladiaci systém TG EBO 2008 2008 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
OC Klapky BTII pre barbotážnu vežu, EMOB3 2009 2009 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
OC Oprava, údržba turbín a točivých strojov a okolia turbíny K220-44 v SE EBO na JE V-2 a JAVYS 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
EP Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Rýchločinné uzávery pre chladiace okruhy technickej vody dôležitej EMO bloky 1,2 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavné strojno technologické zariadenie pre zaplavenie šachty reaktora plniace aktívnu úlohu počas ťažkej havárie pre EBO V2, 2009 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Práce na strojných systémoch PO a SO - Údržba, opravy a revízie armatúr pre SE EBO, JAVYS a SE EMO vrátane prác realizovaných na bezpečnostných systémoch strojnej časti - RČA, PSA, kompenzácia objemu 2009 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
C VTO, NTO, podchladzovače / strojovňa 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Hraničné armatúry hermetickej zóny 2010 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému RUŠIČA VÁKUA, pozostávajúca zo špeciálnych uzáverov so 100% tesnosťou navrhnutých tak, aby zabezpečili integritu hermetickej zóny a počas ťažkej havárie plnili aktívnu funkciu prerušenia vákua 2010 2011 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Generálna oprava armatúr a dodávka nových kvalifikovaných a nekvalifikovaných servopohonov (AUMA SAI, SAN, SA) pre dostavbu MO 34 vrátane vykonania kompletnej rekvalifikácie armatúra + pohon 2010 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Výroba nerezových rúrkových výmenníkov 2010 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EOC Generálna oprava plynotesných uzáverov, BT2I,III,IV, N a výmena Servopohonov Inside a Outside containment (AUMA SAI, SAN, SA, SG), 2010 2011 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
PC Zmena typu regulačnej armatúry RS 4,5/0,7MPa 1. a 2.blok 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EOC Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA) 2011 2012 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EOC Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA) 2011 2012 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre V2 EBO pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Systém havarijného chladenia aktívnej zóny , DPS 3.14.01 - miestnosti A001/1, A002/1, A003/1 2011 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Prefabrikácia potrubia „Dostavba EMO 34, Blok 4" 2011 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Späť na produkty a služby