Výrobne čpavku
ORLEN UNIPETROL RPA, S.R.O. - NÁHRADA REAKTORU R-201 NA VÝROBNĚ ČPAVKU

Čpavkový reaktor je zariadenie, kde syntézny plyn pri vysokom tlaku prechádza jednotlivými vrstvami katalyzátora, na ktorých dochádza k exotermickej chemickej reakcii, kde sa časť vodíku a dusíku zreaguje na čpavok. Vo väčšine súčasných čpavkových reaktoroch sa takmer všetko teplo vzniknuté pri reakcii odovzdá syntéznemu plynu (adiabatické reaktory).

„RAR-II“ označuje generáciu upgradovaných československých reaktorov, ktorá navrhla v vyvinula spoločnosť ROEZ, s.r.o., a ktorá sa vyznačuje svojou modulárnosťou. Návrh alebo náhrada reaktora sa vyznačuje možnosťou výberu počtu katalytických vrstiev, zrnitosti katalyzátora, typu chladenia reaktora, typu prúdenia cez katalytické vrstvy ako aj možnosťou vysypávania katalyzátora a ďalších možností.

Kľúč EPC
Popis Náhrada reaktoru R-201 na výrobně čpavku
Začiatok 2020
Koniec 2023
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Náhrada reaktoru R-201 na výrobně čpavku
Začiatok 2020
Koniec 2023
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč E
Popis Nový reaktor R-201 na výrobně čpavku
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
Kľúč EP
Popis Alternatívne spracovanie kyslých čpavkových plynov technológiou SWAATS
Začiatok 2017
Koniec 2017
Konečný užívateľ SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC Náhrada reaktoru R-201 na výrobně čpavku 2020 2023 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Náhrada reaktoru R-201 na výrobně čpavku 2020 2023 UNIPETROL RPA, s.r.o.
E Nový reaktor R-201 na výrobně čpavku 2017 2018 Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov
EP Alternatívne spracovanie kyslých čpavkových plynov technológiou SWAATS 2017 2017 SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Späť na produkty a služby