Záložné zdroje tepla a energie
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S. - EDGS – DOKONČENIE HAVARIJNEJ DIESEL-GENERÁTOROVEJ STANICE 3. BLOKU JE EMO34

Diesel generátorová stanica (EDGS) je havarijným zdrojom, ktorý zaisťuje núdzové napájanie spotrebičov JE v prípade straty elektrického napájania. EDGS je prispôsobená prevziať záťaž a vykonávať svoju funkciu v akúkoľvek dobu okrem doby opravy. Z tohto dôvodu je neustále v režime „horúcej rezervy“.

EDGS je primárne určená k automatickému štartu pri spustení havarijného signálu z nadradeného bezpečnostného systému a k následnej dodávke elektrickej energie. Prispôsobená je k diaľkovému ovládaniu z blokovej dozorne, samozrejme existuje možnosť ovládania diesel generátora z miesta.

Diesel generátorová stanica sa skladá z dieselového motoru, generátora a podporných systémov pre jeho prevádzku (naftové hospodárstvo, olejové hospodárstvo, chladiaci systém, vzduchotechnika, požiarny systém a pod.), na ktorých pracoval náš tím (vyše 120 ľudí) a spoločne priviedli tento projekt až do samotného uvedenia do prevádzky ukončeného funkčnými skúškami s nepretržitým 72 hodinovým chodom.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S. – NÁVRH, VÝROBA, DODÁVKA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY MOBILNÉHO DIESEL GENERÁTORA PRE MO34

Projekt návrhu a výroby 2 setov mobilného diesel generátora (mDG) JULLY 800 bol realizovaný vlastnými výskumno-vývojovými, výrobnými a realizačnými kapacitami, ktorého cieľom bolo zabezpečenie elektrickej energie v prípade udalosti „úplná strata napájania“ (SBO), predovšetkým k dobitiu akumulátorových zdrojov a zabezpečeniu napájania vybraných spotrebičov počas udalosti SBO, vrátane doplňovacích čerpadiel borové vody – pre umožnenie ich prevádzky počas SBO. Koncepcia MDG je riešená blokovo tzn. pre každý blok elektrárne MO 3,4 je určený jeden nezávislý MDG.

Hlavnou súčasťou mDG v kontajnerovom prevedení je motor a generátor. Súčasťou mDG je ďalej ovládací rozvádzač, silový rozvádzač s 3 polovým ističom generátora. Motor s generátorom je uložený na spoločnom zvarovanom oceľovom ráme, zabezpečený pružnými elementmi. Pružné uloženie má za účel  zamedziť šíreniu otrasov a chvenia do podlahy miestnosti mobilného diesel generátora. V dôsledku pružného uloženia ústrojenstva sú všetky prípojky na náhradný zdroj zabezpečené pružnými spojkami. Okrem vlastného odpruženia motora s generátorom je pružne uložený aj rám mDG na konštrukcii mobilného podvozku. Rám podvozku je navrhnutý na základe budiacej frekvencie, celkovej hmotnosti a polohy ťažiska mDG.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S. - DODÁVKA NÁBEHOVÉHO ZÁLOŽNÉHO ZDROJA PARY PRE ENO

Nábehový záložný zdroj (NZZ) je navrhnutý tak, aby svojim vyhotovením a výkonom splnil požadované parametre pre „cudziu paru“ nevyhnutnú k nábehu jedného z ktoréhokoľvek kotlov blokov č. 1 a 2 prevádzky ENO B a fluidného kotla FK1 prevádzky ENO A. Uvedené veľké zdroje sa pri nábehu môžu nachádzať v ktorejkoľvek fáze chladnutia, v teplom stave, ale aj v studenom stave.

NZZ je z pohľadu svojho nábehu autonómny, schopný nabehnúť bez potreby cudzieho média (okrem prevádzkových médií) na svoje prevádzkové parametre, a následne je schopný automatickej prevádzky. Vyvedenie parného výkonu z NZZ je do existujúceho parného prepojenia ENO A s ENO B.

 

NZZ pozostáva z nasledovných základných technologických častí:

  • parný kotol s príslušenstvom,
  • palivové hospodárstvo motorovej nafty,
  • odvod spalín, komín,
  • tepelná úprava napájacej vody, vrátane chemickej do-úpravy,
  • spojovacie potrubie vlastného NZZ ako aj napojenie na prevádzkové médiá v ENO A,
  • systém elektrického napájania,
  • systém kontroly a riadenia.

 

Všeobecná charakteristika:

Výstupné médium: 
prehriata para
Menovitý parný výkon:
21,20 t / h
Maximálny trvalý parný výkon:
21,20 t / h (pri dodržaní teploty pary 270°C)
Minimálny parný výkon:
5,00 t / h
Menovitý tlak prehriatej pary:
0,7 MPa (g)
Teplota prehriatej pary:
270 °C
Teplota napájacej vody:
105 °C
Menovitý tepelný výkon kotla:
15,24 MW – pri 25°C
Menovitý tepelný príkon kotla:
16,94 MW (pre motorovú naftu) – pri 25°C
Teplota spalín za kotlom:
262 °C
Účinnosť kotla pri vzťažnom palive (NM) a teplote okolia 25°C a pri:
• menovitom parnom výkone
89,3 %
• maximálnom trvalom parnom výkone
88,8 %
• minimálnom výkone
91,3 %
Typ spaľovacieho procesu:
pretlakový
Regulačná schopnosť kotla:
25 až 100 % menovitého výkonu
Palivo hlavné (vzťažné palivo):
Nafta motorová (letná, prechodná, zimná)
Palivo alternatívne:
Zemný plyn
Palivo pre zapaľovanie horáka:
propán-bután
Kľúč EC
Popis Generators installation and testing - EDGS Unit 4 Inštalácia a skúšky 3 generátorov záložnej dieselgenerátorovej stanice bloku 4
Začiatok 2020
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč E
Popis Supply of the overall Detail Design in form of 3D model for EDGS U4
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis Completion of Emergency Diesel Generator System Unit 3 and Common as an integrator in the Mochovce 34 Nuclear Power Plant SKN 17009
Začiatok 2017
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis Dodávka nábehového záložného zdroja pary pre ENO
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč EPC
Popis Kvalifikovaný mobilný diesel generátor pre EMO34
Začiatok 2014
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EPC
Popis Modifikácia vzdušníkov spúšťacieho vzduchu diesel generátora výmenným spôsobom (tlakové nádoby s príslušenstvom, výstrojou a bezpečnostným vybavením)
Začiatok 2014
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPCM
Popis VÝSTAVBA ZÁLOŽNEJ DIESELGENERÁTOROVEJ STANICE EMO34 – 3 BLOK Engineering, management, support to commissioning and completion of electrical part for DGS Unit 3
Začiatok 2016
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EC Generators installation and testing - EDGS Unit 4 Inštalácia a skúšky 3 generátorov záložnej dieselgenerátorovej stanice bloku 4 2020 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
E Supply of the overall Detail Design in form of 3D model for EDGS U4 2019 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC Completion of Emergency Diesel Generator System Unit 3 and Common as an integrator in the Mochovce 34 Nuclear Power Plant SKN 17009 2017 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC Dodávka nábehového záložného zdroja pary pre ENO 2015 2017 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
EPC Kvalifikovaný mobilný diesel generátor pre EMO34 2014 2019 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EPC Modifikácia vzdušníkov spúšťacieho vzduchu diesel generátora výmenným spôsobom (tlakové nádoby s príslušenstvom, výstrojou a bezpečnostným vybavením) 2014 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPCM VÝSTAVBA ZÁLOŽNEJ DIESELGENERÁTOROVEJ STANICE EMO34 – 3 BLOK Engineering, management, support to commissioning and completion of electrical part for DGS Unit 3 2016 2019 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Späť na produkty a služby