Čerpacie a cirkulačné centrá
Kľúč EPC
Popis LR17084_Expediční čerpadlo kapalné síry 4310-P01/2
Začiatok 2018
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Nové čerpadlá suroviny P-001 ABR, P-010 ABR a P-252 AB na POX
Začiatok 2018
Koniec 2020
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Výmena parného čerpadla RP- HS Kolín
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ PARAMO, a.s
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC LR17084_Expediční čerpadlo kapalné síry 4310-P01/2 2018 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Nové čerpadlá suroviny P-001 ABR, P-010 ABR a P-252 AB na POX 2018 2020 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Výmena parného čerpadla RP- HS Kolín 2019 2020 PARAMO, a.s
Späť na produkty a služby