Stanice na výrobu stačeného vzduchu
SPOLANA, A.S. - OPTIMALIZÁCIA VÝROBY TLAKOVÉHO VZDUCHU

Projekt Optimalizácie výroby tlakového vzduchu vznikol z dôvodu požiadavky prevádzky na modernizáciu zastaraného a opotrebovaného zariadenia kompresorovej stanice a taktiež z dôvodu optimalizácie výroby tlakového vzduchu.

Na kompresorovni bola vykonaná demontáž pôvodného kompresora, chladiacich agregátov, potrubných trás a príslušenstva pre chladenie vzduchu. Existujúce základy boli upravené pre montáž nového turbokompresora v kontajnerovom prevedení, bez protihlukového krytu a s chladením napojeným na podnikový cirkulačný okruh CV2.

Sušenie vzduchu bolo zrealizované novou adsorpčnou sušičkou v kontajnerovom prevedení s využitím regeneračného vzduchu a kompresného tepla. Taktiež boli vymenené potrubné rozvody a armatúry stlačeného vzduchu.

Pre kompresorovú stanicu bol vybraný tubrokompresor na výrobu stlačeného vzduchu od spoločnosti Atlas Copco ZH900-7 s motorom 1000kW s nasledovnými parametrami:

 • Vodou chladený trojstupňový odstredivý vzduchový kompresor v kontajnerovom prevedení s kompletným vybavením a všetkými komponentami, vrátane vnútorného potrubného systému a prípojkami:
  • Horizontálne delená prevodovka s tromi kompresnými stupňami
  • Elektrický motor s mazaním
  • Chladiaci systém kompresora i motora
  • Autonómny regulačný systém
 • Nominálna kapacita nového kompresora a sušiacej linky je 10 000 Nm3/h na výstupe z kompresora (referenčné podmienky: 20 °C, 100 kPaa), pričom umožňuje bezstratovú reguláciu výkonu v rozmedzí 7 000 ÷ 10 000 Nm3/h.
 • Kapacita novej sušiaci linky v kompresorovni je nominálne 12 000 Nm3/h.
Kľúč EPC
Popis Optimalizácia výroby tlakového vzduchu
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ SPOLANA, a.s.
Kľúč C
Popis Kompresorová stanica pre tranzitný plynovod Bojanovice
Začiatok 2004
Koniec 2005
Konečný užívateľ Moravské naftové doly, a.s., ČR
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC Optimalizácia výroby tlakového vzduchu 2017 2018 SPOLANA, a.s.
C Kompresorová stanica pre tranzitný plynovod Bojanovice 2004 2005 Moravské naftové doly, a.s., ČR
Späť na produkty a služby