Redukčné a bypasové stanice pary
Kľúč EP
Popis Regulácia
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ Kardemir Turecko
Kľúč EPC
Popis Regulácia a chladiace stanice pre PPC 80 MWe / Strojovňa, kotol
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Aker Solutions, UK
Kľúč EP
Popis Regulácia / strojovňa, kotol
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
Kľúč EP
Popis Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2007
Koniec 2008
Konečný užívateľ Mordov Cement, RF
Kľúč EPC
Popis Výkon kompletného outsourcingu strojnej údržby PPC 80 MWe Levice vrátane riadenia projektových zmien strojnej časti
Začiatok 2007
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ ETI ALUMINYUM, Turecko
Kľúč C
Popis Rozšírenie chladiaceho systému vzduchovej kondenzácie turbíny 20 MWe o novú sekciu pre PPC 80 MWe Levice - vrátane montáže kompenzátorov DN1200 a DN2100
Začiatok 2008
Koniec 2008
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2009
Koniec 2009
Konečný užívateľ Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2010
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
Kľúč EPC
Popis Vysokotlaká hydraulicky ovládaná bypasová stanica turbíny vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií, hlavné regulačné stanice tlaku a teploty kotla pre PPC 80 MWe Počerady
Začiatok 2010
Koniec 2013
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ Colbún S.A., Chile
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ TIRME
Kľúč EP
Popis Redukčná stanica / strojovňa
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SE a.s., SR
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ EKIBASTUZ
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ SVIADNOV
Kľúč EP
Popis Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol
Začiatok 2012
Koniec 2012
Konečný užívateľ ELEKTRÁRNA DOMORADICE
Kľúč EP
Popis Chladiace stanice a regulácia / Kotol
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ FunderMAX GmbH St. Veit/Glan, Rakúsko
Kľúč C
Popis VTO, NTO, podchladzovače / strojovňa
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EP Regulácia 2006 2007 Kardemir Turecko
EPC Regulácia a chladiace stanice pre PPC 80 MWe / Strojovňa, kotol 2006 2007 Slovintegra energy, s.r.o.
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Aker Solutions, UK
EP Regulácia / strojovňa, kotol 2007 2008 Karachi Electric Supply Corp., Pakistan
EP Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2007 2008 Mordov Cement, RF
EPC Výkon kompletného outsourcingu strojnej údržby PPC 80 MWe Levice vrátane riadenia projektových zmien strojnej časti 2007 2010 Slovintegra energy, s.r.o.
EP Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2008 2009 ETI ALUMINYUM, Turecko
C Rozšírenie chladiaceho systému vzduchovej kondenzácie turbíny 20 MWe o novú sekciu pre PPC 80 MWe Levice - vrátane montáže kompenzátorov DN1200 a DN2100 2008 2008 Slovintegra energy, s.r.o.
EP Vysokotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2009 2009 Eren Erenji Elektrik Uretim, Turecko
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2010 2012 ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
EPC Vysokotlaká hydraulicky ovládaná bypasová stanica turbíny vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií, hlavné regulačné stanice tlaku a teploty kotla pre PPC 80 MWe Počerady 2010 2013 ČEZ, a.s., PPC POČERADY, CZ 880MW
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2008 2009 Colbún S.A., Chile
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2008 2009 TIRME
EP Redukčná stanica / strojovňa 2008 2009 SE a.s., SR
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 EKIBASTUZ
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 SVIADNOV
EP Regulácia, redukčné stanice / strojovňa, kotol 2012 2012 ELEKTRÁRNA DOMORADICE
EP Chladiace stanice a regulácia / Kotol 2006 2007 FunderMAX GmbH St. Veit/Glan, Rakúsko
C VTO, NTO, podchladzovače / strojovňa 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Späť na produkty a služby