Filtračné stanice
Kľúč EPC
Popis Instalace filtrů chladící vody pro vzduchové kompresory
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ SPOLANA s.r.o.
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka filtrov F3451 a F3461 - VE Dobšiná
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč EP
Popis Plášte filtra F10 - 2ks
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EPC
Popis Plne automatická mechanická filtračná stanica pre okruh chladiacich vôd Etylénovej jednotky
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
Kľúč EP
Popis Filtračné jednotky pre projekt ECOVISION
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EPC
Popis Nová filtračná stanica pyrolýzneho benzínu na EJ
Začiatok 2015
Koniec 2016
Konečný užívateľ UNIPETROL RPA, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Zvýšenie kapacity filtračnej jednotky v BGHT7
Začiatok 2016
Koniec 2016
Konečný užívateľ SLOVNAFT, a.s.
Kľúč EPC
Popis Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií
Začiatok 2006
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč EPC
Popis Plne automatická mechanická filtračná stanica pre chladiace okruhy PPC 80 MWe, Levice
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovintegra energy, s.r.o.
Kľúč OC
Popis Opravy, údržba a revízie filtračných vzduchotechnických zariadení sekundárnej a primárnej časti JE V2, JAVYS V1 a VYZ Jaslovské Bohunice
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Plne automatické mechanické filtračné stanice vrátane realizácie projektu a montáže potrubí - prívodné potrubia DN 1800 pre hlavný kondenzátor, EBO - V2
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč OC
Popis Opravy, úržba, revízie na filtračných a klimatizačných zariadeniach JE Jaslovské Bohunice
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Inštalácia samočistiacich filtrov TAPROGGE do potrubí prívodu CCHV do HK, EBO
Začiatok 2010
Koniec 2011
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC Instalace filtrů chladící vody pro vzduchové kompresory 2020 2021 SPOLANA s.r.o.
EP Výroba a dodávka filtrov F3451 a F3461 - VE Dobšiná 2019 2020 Slovenské elektrárne, a.s.
EP Plášte filtra F10 - 2ks 2019 2019 SLOVNAFT, a.s.
EPC Plne automatická mechanická filtračná stanica pre okruh chladiacich vôd Etylénovej jednotky 2007 2007 Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
EP Filtračné jednotky pre projekt ECOVISION 2008 2009 SLOVNAFT, a.s.
EPC Nová filtračná stanica pyrolýzneho benzínu na EJ 2015 2016 UNIPETROL RPA, s.r.o.
EPC Zvýšenie kapacity filtračnej jednotky v BGHT7 2016 2016 SLOVNAFT, a.s.
EPC Vysokotlaká a nízkotlaká bypasová stanica vrátane príslušenstva, predfiltrov a provizórií 2006 2007 Slovintegra energy, s.r.o.
EPC Plne automatická mechanická filtračná stanica pre chladiace okruhy PPC 80 MWe, Levice 2007 2007 Slovintegra energy, s.r.o.
OC Opravy, údržba a revízie filtračných vzduchotechnických zariadení sekundárnej a primárnej časti JE V2, JAVYS V1 a VYZ Jaslovské Bohunice 2008 2009 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Plne automatické mechanické filtračné stanice vrátane realizácie projektu a montáže potrubí - prívodné potrubia DN 1800 pre hlavný kondenzátor, EBO - V2 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
OC Opravy, úržba, revízie na filtračných a klimatizačných zariadeniach JE Jaslovské Bohunice 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Inštalácia samočistiacich filtrov TAPROGGE do potrubí prívodu CCHV do HK, EBO 2010 2011 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Späť na produkty a služby