ROEZ AKO TRADIČNÝ SPONZOR ENERGETICKEJ KONFERENCIE AF POWER 2022 PRAHA A PEVNÁ SÚČASŤ ČESKEJ ENERGETIKY
8. 12. 2022
123456qwert

Bolo nám cťou byť hrdým sponzorom energetickej konferencie AF POWER 2022 PRAHA. Už desaťročie sme pevnou súčasťou energetiky v Českej republike, pričom v súčasnosti realizujeme kľúčové projekty na zvyšovanie bezpečnosti stávajúcich jadrových blokov. V Českej republike máme vlastnú entitu, zamestnávame českých odborníkov so zázemím v piatich lokalitách z toho v dvoch lokalitách s plným dielenským zázemím.